TYT TARİH SORULARI

1- "Malazgirt Savaşı öncesinde Bizans- Büyük Selçuklu arasında geçen “Atlarımız Hamedan da ordumuz isfahanda…. Sizi bilmem ama ordunuz Hamedan da otlatabilir “ hangisine ulaşılamaz?
Cevap: Haçlı seferleri

2- Osmanlı padişahları tahta çıktıkları zaman gönderdikleri ferman ile “ulemanın ittifakı ……. ile hutbe okuttum, sikke kestirdim, tahta oturdum reayaya duyurulsun” hangisi söylenemez?
Cevap: Aristokrasi

3- Avrupa Hunlar’ının Bizans’ı vergiye bağlaması, kendisine karşı yapılacak ittifakları engellemesi vs hangisine ulaşılamaz?
Cevap: Doğu Akdeniz’de ticarete hakim olması

4- Teşkilatı Esasiye “yapılacak işler, din işleri vb“ Büyük Millet Meclisi tarafından yerine getirilmesi nedir tarzındaki soru.
Cevap: Yeni devlet teşkilatı

5- Gediz muharebelerindeki yenilgi ve M. Kemal'in sözüyle ilgili soru.
Cevap: Düzenli ordunun kurulması gerekliliği

AYT TARİH SORULARI

 

 AYT Tarih