Türkiye'de en itibarlı meslekler listesi yayınlandı. 

TUBİTAK’IN desteğiyle İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü tarafından yapılan araştırma projesinde mesleki itibar skalası ile mesleklerin toplumdaki itibarı sıralandı.

Türkiye’de 32 ilde 2500 kişi ile yapılan anketlere dayanarak gerçekleştirilen araştırmadan elde edilen neticeler çerçevesinde toplumda; işe, çalışmaya ve mesleklere dair önemli detaylara yer verildi.

Türkiye’de 32 ilde 2500 kişi ile yapılan anketlere dayanarak gerçekleştirilen araştırmada mesleklerin itibar sıralaması elde edildi. İstanbul Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada paylaşılan veriler arasında toplumda işe, çalışmaya ve mesleklere dair ilginç detaylara yer verildi. Proje kapsamında Türkiye’ye mahsus bir sosyoekonomik statü (SES) endeksi geliştirilmesi hedeflendi.

Birinci sırada doktorluk ikinci sırada akademisyenlik üçüncü sırada adalet teşkilatındaki hakimlik ve dördüncü sırada öğretmenlik geliyor. 

2500 kişi ile yüz yüze görüşüldü
Araştırma TÜİK tarafından NUTS2 düzeyinde sağlanan Kır-Kent örneklemi kapsamında 32 ilde 2500 kişi ile yüz yüze görüşülerek yapılan anketlerden elde edilen verilere dayanıyor.

Araştırmada ILO’nun ISCO 08 (International Standart Classification of Occupations)’in TÜİK tarafından adapte edilen şeklindeki 3. düzey meslek gruplarından seçilen 126 mesleğin denekler tarafından 1 -100 arası olacak şekilde puanlanması istenmiştir. Akabinde meslekler bu puanlara göre sıralanarak mesleki itibar skalası oluşturulmuştur.

İyi Bir İşte Aranan Özellikler
Araştırmaya katılanlara iyi bir işte olması gerektiği düşünülebilecek 16 özellik okunmuş ve kendilerinden 1-5 arasında bir puanlamaya tekabül edecek şekilde kesinlikle katılmıyorum (1); katılmıyorum (2); ne katılıyorum ne de katılmıyorum (3); katılıyorum (4); kesinlikle katılıyorum (5) cevaplarını vermişlerdir. Verilen bu cevaplara göre toplumda işe dair bakış açıları analiz edilmiştir.

Araştırmaya katılan deneklerin iyi bir işte en fazla aradıkları ilk üç özellik sırasıyla iyi bir ücret, iş garantisi ve iş güvenliği rahat işlerin istendiğini göstermektedir.

Bunların hemen ardından stressiz ve uygun çalışma saatlerinin geliyor oluşu toplumda rahat işlerin istendiğini gösteriyor.