Taş Cami/Bağbaşı/Erzurum...
Tortum ilçesine bağlı Bağbaşı mahallesi veya Köyü'ndedir. Haho ya da Meryem Ana Kilisesi olarak da bilinen yapı, Bagratlı Kralı III. David taraflndan 976-1001 Yılları arasında yaptırılmıştır. 19'uncu yüzyılda camiye dönüştürülen yapı, Taş Cami ismini almıştır. Yapı, kapalı Yunan haçı ile bazilika planının birleştirilmesi ile meydana gelmiştir. Yapının içerisindeki kabartmalarda arslan, boğa, kartal, grifon gibi figürlere geniş yer verilmiştir.