Sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik düzenleme TBMM Genel Kurulunda kabul edilip onaylanarak yasalaştı.

Cezalar yarı oranında artırılacak

Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan sağlık personeli ile yardımcı sağlık personeline karşı, görevleri sebebiyle işlenen, Türk Ceza Kanunu'nda yer alan kasten yaralama, tehdit, hakaret ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarında, ilgili kanunlara göre tayin edilecek cezalar yarı oranında artırılacak.

Söz konusu suçlarda, Türk Ceza Kanunu'nda yer alan hapis cezasının ertelenmesi hükümleri uygulanmayacak.

Şiddetin vuku bulduğu sağlık kuruluşunda, faile veya yakınına mağdurun verdiği hizmeti verebilecek başka sağlık personeli ve yardımcı sağlık personeli bulunması halinde, hizmet ilgili diğer personel tarafından verilecek.

Toplumda şiddetin azaltılması için bir yasa çıkarılması gerekirdi diye sosyal medya da çokça yorum yapıldı. Gerçekte şiddet yasaklanmalı. Kadına,yaşlıya,eğitimciye hatta hayvana tüm calılara şiddet fiili tamamen yasaklanmalı diye binlerce yorum yapıldı.

Bu ülkede sadece kadına ve sağlıkçıya değil herekse şiddet söz konusu. O zaman sadece bir meslek dalına yönelik bir yasa değil şiddetin tamamen yasak olduğu bir yasa çıkarılmalı