SAĞLIK BAKANLIĞI OKULLARDA UYULACAK KURALLARI AÇIKLADI

Okullarda alınacak virüs önlemleri belli oldu

Rehberde okulların Covid-19 bulaşması açısından riski olduğu belirtildi. Okul yönetimi, öğretmenler, öğrenciler ve ailelere görevler düştüğü vurgulandı. Veliler okul açılmadan önce bilgilendirme formu ve taahütname imzalayacak. Dersler hem saatleri hemde sayıları azaltılacak. Ders defterleri tarih olacak. Online programla yoklama geliyor   

COVID-19’dan sorumlu bir okul yöneticisi görevlendirilmelidir.

Okulların açılmasıyla velilere özel olarak hazırlanmış bir bilgi notu ekte yer alan “Bilgilendirme Formu ve Taahhütname” şeklinde ve iki nüsha halinde velilere imzalatılmalı ve bir nüshası kendilerine verilmelidir.

Okullarda en az 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde personel ve öğrenci planlaması yapılmalı, içeriye alınması gereken kişi sayısı buna göre düzenlenmelidir.

COVID-19 kapsamında alınacak önlemler okulun varsa web sayfasında
yayımlanmalı; okul açılmadan önce veliler e-okul, e-posta, SMS vb. iletişim kanalları ile bilgilendirilmelidir.

Sınıf, çalışma salonları, işlikler, yemekhane, kantin vb. toplu kullanım alanları
bulunması durumunda kişiler arasındaki sosyal mesafe en az 1 metre olacak şekilde düzenlenmelidir.

Okula giriş/çıkış saatlerinde öğrenciler veliler tarafından okul dışında teslim
alınıp bırakılmalıdır.

Okulun giriş ve çıkışlarına öğrencilerin el hijyenini sağlayabilmeleri için el
antiseptiği konulmalıdır.

Okulda bulunan öğretmen, öğrenci ve diğer çalışanlar maske takmalı ve maskesi olmayanlar için bina girişinde maske bulundurulmalıdır.

Sınıflara, koridorlara, giriş ve çıkışa yakın alanlara el antiseptikleri yerleştirilmelidir.

Anasınıfındaki öğrencilere el yıkama sırasında yardım edilmeli, yardım edildikten sonra tekrar eller yıkanmalıdır.

Lavaboların yakınına el yıkama adımlarını açıklayan posterler yerleştirilmelidir.

Sık dokunulan kapı kolları, merdiven korkulukları, elektrik düğmeleri gibi yüzeylerin temizliği ve dezenfeksiyonu sık sık yapılmalıdır.

Okullara salgın döneminde mümkünse ziyaretçi kabul edilmemelidir.

Okullarda öğretmen, yönetici, personel toplantıları gibi idari toplantılar temastan kaçınmak amacıyla mümkün oldukça telekonferans yöntemiyle yapılmalıdır.

Hem öğrenciler hem de personel arasındaki okula devamsızlıklar takip edilmeli,devamsızlıklardaki artışlar İl/ilçe sağlık müdürlüğü/toplum sağlığı merkezlerine bildirilmelidir.

Okulun ilk haftasındaki başlangıç derslerinde öğrencilere COVID-19’un bulaşma yolları ve korunma önlemleri hakkında bilgi verilmelidir.

Okulda iken semptomu başlayan öğrencilerin en kısa sürede ailesi ile iletişime geçilmeli ve hasta öğrenci ayrı bir yerde izole edilmelidir.

Öğrenciler ile 1 metreden yakın temas olasılığı olan öğretmen ve diğer çalışanların tıbbi maskeye ek olarak yüz koruyucu da kullanması
sağlanmalıdır.

Dersler sırasında öğretmen ile öğrenciler arasında en az 1 metre mesafe olacak şekilde oturma düzeni oluşturulmalı ve maske takılmalıdır.

Damlacık oluşturması nedeniyle sınıf içinde yüksek sesle yapılan aktiviteler yapılmamalıdır.

Temaslı takibi için sınıflarda aynı öğrencinin aynı yerde oturmaları sağlanmalıdır.

Öğrencilerin günlük grup etkinliklerinde hep aynı grup ile etkinliğin yapılması sağlanmalıdır.