Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı tarafından resmi yazışmalarda yanlış kullanılan kelimeler ve doğruları tespit edildi.

İdari İşler Başkanlığı yazışmalarda bu kelimelerin doğrularının yazılmasını istedi. 

İşte kamu kurumlarınca yapılan yazışmalarda sıklıkla yapılan kelime hataları!

 

İlki yanlış ikincisi doğru 

 Acenta
Acente


Alt yapı
Altyapı


Ardarda
Art arda


Arttırmak
Artırmak


Askari
Asgari


Asvalt
Asfalt


Ahçı, Aşcı
Aşçı


Ayrıyeten, Ayrıyetten
Ayrıca


Azerbeycan
Azerbaycan


Baş hekim
Başhekim


Bir biri
Birbiri


Bir çok
Birçok


Bir kaç
Birkaç


Birşey
Bir şey


Bir takım
Birtakım


Bu gün
Bugün


Burda
Burada


Deyinmek
Değinmek


Derc etmek
Dercetmek


Diyaspora
Diaspora


Direk
Direkt


Döküman
Doküman


Döndermek
Döndürmek


Entellektüel
Entelektüel


Erezyon
Erozyon


Evraklar
Evrak


Fesih etmek
Feshetmek


Göz alt
Gözaltı


Gece kondu
Gecekondu


Harfiyat
Hafriyat


Hastahane
Hastane


Herbiri
Her biri


Her hangi
Herhangi


Herşey
Her şey


Hizmetiçi
Hizmet içi


Hukuğu
Hukuku


İçerde
İçeride


İnsiyatif
İnisiyatif


İşbirliği
İş birliği


İtibariyle
İtibarıyla


İzalasyon
İzolasyon


Kayıt etmek
Kaydetmek


Klavuz
Kılavuz


Kırahathane, Krathane
Kıraathane


Kominikasyon, Komünükasyon
Komünikasyon


Küsür
Küsur


Laboratuar, Labratuvar, Labaratuar
Laboratuvar


Lağv etmek
Lağvetmek


Mataryel
Materyal


Mebla
Meblağ


Metod, Method
Metot


Mevzuatlar
Mevzuat


YANLIŞ
DOĞRU


Mezkür, Meskür
Mezkûr


Milletler arası
Milletlerarası


Muhattap
Muhatap


Mütevazi
Mütevazı


Müddet
Mühlet


Mütahit
Müteahhit


Mütaakip
Müteakip


Nufüs
Nüfus


Olağan üstü
Olağanüstü


Orjinal
Orijinal


Ortadoğu
Orta Doğu


Öğe
Öge


Parakende
Perakende


Personeller
Personel


Proğram
Program


Provakasyon
Provokasyon


Rakkam
Rakam


Satınalma
Satın alma


Sebeb
Sebep


Sevketmek
Sevk etmek


Seyehat
Seyahat


Sezeryan
Sezaryen


Suç üstü
Suçüstü


Şifai
Şifahi


Sözkonusu
Söz konusu


Sipiker
Spiker


Şöför
Şoför


Tahüt
Taahhüt


Taktir
Takdir


Tasviye
Tasfiye


Tastik
Tasdik


Tekrardan
Tekrar


Tebli
Tebliğ


Tebellü
Tebellüğ


Tensib
Tensip


Tesbit

Tespit


Teşfik

Teşvik


Taşaron
Taşeron


Ünvan
ünvan


ültimatom, Ültümaton
Ültimatom


Ünüverste, Ünversite
Üniversite


üslup
Üslup


Üzre
Üzere


Ve ya
Veya


Yada
Ya da


Yalnış
Yanlış


Yanlız
Yalnız


Yasa dışı
Yasadışı


Yeralmak
Yer almak


Yövmiye
Yevmiye


Yükseköğrenim, Yüksek öğretim
Yükseköğretim