TAŞINIR YILSONU İŞLEMLERİ İŞLEM SIRASI
HAZIRLANACAK BELGELER
1-SAYIM TUTANAĞI
2-SAYIM DÖKÜM CETVELİ
3-HARCAMA BİRİMİ TAŞINIR YÖNETİM HESABI VETVELİ
4-YILSONU İTİBARİ İLE EN SON DÜZENLENEN TAŞINIR İŞLEM FİŞİNİN SIRA NUMARASINI GÖSTERİR TUTANAK
1-SAYIM TUTANAĞI NASIL HAZIRLANIR:
- Sisteme giriş
- Sayım ve yılsonu işlemleri
- Sayım tutanağını oluştur
- Ambar seç
- Sayım miktarını otomatik tamamla
- Kaydet
- Evet
- Tamam
- Sayım tutanak listesi
- Yıl seç (2020)
- Ambar seç
- Oluşan tutanağı seç
- Sayım tutanak raporu
- 1 adet çıktı alınacak ve sayım kurulu tarafından imzalanacak
Bu işlemler varsa diğer ambarlar içinde tekrarlanacak
2- SAYIM DÖKÜM CETVELİ NASIL HAZIRLANIR:
- Sisteme giriş
- Taşınır raporlar
- Taşınır raporlar
- Rapor seç
- 13 nolu örnek – sayım döküm cetveli seç
- Ait olduğu yıl seç (2020)
- Hesap kodu seç (tüm hesaplar seçilecek)
- Rapor
- 1 adet rapor alınacak ilgili kişiler ayrı ayrı bütün sayfaları imzalayacaklar alınan raporlar yatay olarak yazdırılacak
3- HARCAMA BİRİMİ TAŞINIR YÖNETİM HESABI CETVELİ NASIL HAZIRLANIR:
- Sisteme giriş
- Taşınır raporlar
- Taşınır raporlar
- Rapor seç (14 nolu örnek kütüphane müze seçeneği olan rapor seçilecek)
- Ait olduğu yıl seç (2020)
- Hesap kodu seç (tüm hesaplar seçilecek)
- Rapor
- 2 adet rapor alınacak

4-YILSONU İTİBARI İLE EN SON DÜZENLENEN TAŞINIR İŞLEM FİŞİNİN SIRA NIMARASINI GÖSTERİR TUTANAK NASIL HAZIRLANIR:


TUTANAK