2019-2020 eğitim öğretim yılı başlamak üzere iken öğretmen ve idarecilerin bazı uygulamalarının kalktığını bilmesi gerekiyor.

-Ögretmenler Kurulu Eylül'ün ilk iş günü toplanacak.

-OGYE ( Okul Geliştirme Yönetim EKibi) Ekibi kaldırıldı. 

-TKY ( TOplam Kalite Yönetimi ) Ekibi Kaldırıldı. 

-Aylık Zümre ve şube Toplantıları Kaldırıldı.

-E- Kurul kaldırıldı. 

-E- Zümre sistemi kaldırıldı. 

-Destekleme ve Yetiştirm Kurslarında Kurs Kapatmalarda Okul Onayı kaldırıldı.

-Ara Tatillerde Destekleme ve Yetiştirme Kursları Kaldırıldı 

-Öğrenci Meclisleri Çalışmaları ( Okul Öğrenci Temsilcisi Seçimleri) Kaldırıldı. 

-Ögretmenler kuruluna okul temsilcisi öğrenci katılmayacak okul hemşiresi katılacak.

-Ögretmenler Kurulu gündem maddelerine okul sagkigi ve güvenliği eklendi.

-

ZÜMRE YÖNERGESİ DEĞİŞİKLİKLER (08/2019)

Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge 27/08/2019 tarihli ve 83203306-10.04-E.153

E-Kurul ve E-Zümre" ifadeleri çıkarıldı. (Yorumum E-Müfredat en azından bu konuda galiba artık kullanılmayacak.

Klasik sanatlar yerine "Geleneksel sanatlar" ifadeleri kullanılmış.Öğretmenler Kuruluna gerektiğinde katılacaklar arasında "Okul Öğrenci Temsilcisi" artık bulunmuyor. (Yorumumuz; öğrenci temsilciliği seçimi artık olmayacak )

Toplantı tarihlerinin ve gündemlerinin E-Müfredat üzerinden duyurulması kaldırılmış. Bunların e-posta ve diğer elektronik cihazlarla duyurulması kısmı duruyor.

- Sene sonunda yapılan toplantılarda alınan kararların sonuçları değerlendirilecek.

- Öğretmenler Kurulu gündem maddelerinin "İş sağlığı" kısmına iki alt başlık eklenmiş. Bunlar okul sağlığı ve kullanılacak bilişim araçları. -ŞÖK toplantıları gündem maddeleri yazılış şeklinde değişiklikler var.

- Zümre Toplantılarında yedek başkan seçilir. Mevcut başkanın değişmesi durumunda yedek başkan göreve başlar ve yeni yedek başkan seçilir. Değişme durumunda eski başkan toplantıyı toplar. Mevcut durumu, daha önce alınan kararları yeni seçilen başkana bildirir. Ayrıca bu toplantıda yedek başkanlıktan, zümre başkanlığına seçilen kişi ile yeni seçilen yedek başkan idareye bildirilir.

(Diğer toplantılarda da benzer durum var.Zümre toplantılarının aylık olarak yapılması ortaöğretim kurumlarından kaldırıldı.  Bazı gündem maddelerinde yer alan "Yeni Kararlar Alınır" ifadesi, "Kararlar Alınır" şeklinde değiştirildi. --Duyuruda 5 günlük süre korunuyor. -EK: Sınıf/Alan zümre toplantısı Öğretmenler Kurulu toplantılarını takip eden iş günü gerçekleştirilecek. Ortaöğretim kurumlarında toplantılar kasım ve nisan aylarında.