Şuurlu Öğretmenler Derneği (ÖĞ-DER)Erzurum Şube bakanı Abdullah İkinci'nin Miraç Kandili mesajı:

MAHZUN MESCİDİMİZ: MESCİDİ AKSA VE MİRAÇ
Allah-u Teala bu mübarek gece, Peygamber Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’i Hüzün yılının sonunda Mi’râc davetiyle müşerref kıldı. Onu “Mekke”de bulunan “Mescidi Haram”dan alıp “Kudüs”teki “Mescidi Aksa”ya götürdü.
Oradan da göklere yükseltip yarattığı mükevvenâtı, melekût âlemini, esrar ve ceberrût âlemini ve bütün semâvâtı gezdirdi. Peygamberlerle görüştürdü.
Cenneti ve Cehennemi gösterip Arş’ı, Kürsü’yü ve daha nice âyetlerini temâşâ ettirdikten sonra bilinmeyen makamlara çıkardı. Onu kendisine yaklaştırıp şekil, şemâl ve cihetten münezzeh, keyfiyet ve mekândan ârî olarak o yüce makamda görüştü ve tekrar geri döndürdü.
Allah-ü Teala bizlere de rûhânî Mi’râc nasip ederek, kıldığımız namazlarımızı mi’râc eylesin.
Evet bu gece dua edeceğiz kendimiz, ailemiz ve tüm müslümanlar için. Mescidi Aksa'nın kurtuluşu için. İnancımız ve idallerimiz arasına koyacağız AKSA'yı.
Rabbim bu mübarek geceyi, başta İsrâ ve Mi’râc olayına şahitlik eden Mescid-i Aksa olmak üzere, tüm İslam Âlemi’nin kurtuluşuna vesile eylesin.
Mi’râc Geceniz mübarek olsun.