ÖG-DER BAŞKANI İKİNCİ: Mülakatları birçok açıdan adil ve etik bulmuyoruz .

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmen ve yönetici seçimi için yaptığı mülakatlarda ilgili ÖG-DER Başkanı Abdullah İKİNCİ görüşlerini açıkladı. İkinci'nin açıklaması şöyle:

Bakan beyin basındaki eğitime dair konuşmaları eğitimciler olarak herkesi heyecanlandırıyor. Ancak illerde öğretmen atama ve yönetici seçimi için yapılan mülakat şekli, işin ciddiyeti, sorulan sorular ve verilen puanlar sonuçların ilanı şekli 2023 Egitim vizyonuna ve bakan beyin gösterdiği duruşa uygun düşmüyor kanısındayız.
Görülüyor ki söylemlerle eylemler örtüşmüyor.
Hem deniliyor ki alınan puanların altında ve üstünde puan verilmeyecek hem de düşük puanların olduğunu sosyal medyada çokça görüyoruz. Düşük puan verildiyse kesin yüksek puanda verilmiştir...Şüphesi de eğitimciler arasında maalesef yaygın.

Mülakat soruları idareci seçiminin ruhuyla örtüşmüyor. Mülakat şekli adil ve etik değil. Sonuçlar tartışmalı ve şaibeli. Hakkaniyete uygun değil.  Düşük puanlar veya yüksek puanlar varsa bakan beyin sınav puani olacak dediği halde neden farklı puanlar var veya neden düşük ve yüksek puanlar var? 

Yazılı sınav liyakati ölçmek için yeterli mi bu tartışılır. Lakin bu mülakat kesinlikle ve kesinlikle liyakat kriterlerini baz almıyor. Sınav en iyi müdürü seçtiği için değil herkese eşit ve adil yarışma şansı verdiği için tercih edilir. Mülakat adaleti ve hakkaniyeti bu şekli ile engelliyor. 

Mülakat bu şekli ile kesinlikle devam etmemeli. Eğer hakkıyla seçim yapılmayacaksa bu tiyatro niye? Eğitimcilere günlerce  yaşatılan bu eziyet niye?
Sınav sonuçları bazı illerde çarşaf bir şekilde kamuoyuna açıklandığı halde birçok il mülakat sonuçlarını gizleme yolunu seçiyor. Bu durum şüpheleri artırıp, adalet duygusunu ve güveni maalesef zedeliyor.
Yönetici atama için tercih yapılacak kim neye göre nereye tercih yapacak? Hep muamma.
100 yıllık Maarif Teşkilatı hep böyle muammalarla ve sorunlarla mı yönetilecek?
Kim dur diyecek uygulamalardaki keyfiliğe, kapalılığa ve haksızlığa?
Kim hakim kılacak şeffaflığı ve adaleti diye akıl ve izan sahibi eğitimciler olarak soruyoruz!!!!
Yanlış hesap bağdattan döner hesabı uygulamadaki birçok yanlışla da mahkemelerden döneceğe benziyor. Liyakati esas alacağız derken liyakatli seçim, adil atama böyle mi olur? Diye soruyoruz. 

Bakan beyin "Kabenin anahtarı örneği " pek uygulanmış görünmüyor.

  Biz eğitimcilere bakanlığın kulak vermesini, hakkaniyeti, adaleti ve şeffaflığı zedeleyecek uygulamalardan vaz geçilmesini, sonuçların çarşaf bir şekilde MEB'in il Müdürlüklerinin internet sayfalarında gösterilmesini yaz aylarında boşalan yönetici kadroların tamamının ilk atamaya açılmasını bekliyoruz. " dedi