Yaz dönemi nakilleri yönetmeliğe göre yıl sonu sınıf atlatma işlemleri tamamlandıktan sonraki ilk iş gününden ekim ayının sonuna kadar devam eder.

Bugünlerde  nakil işlemi için çokça bekleyen veli var. Nakiller sınıf atlatma işlemi yapıldıktan sonra açılır. Sınıf atlatma işlemleri 15 Temmuz'a kadar tamamlanır. Nakiller ancak bu tarihten sonra açılır. 

Son dk.

Nakiller açıldı. 13 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla nakiller açıldı. Okula gitmeden e devlet üzerinden nakil yapılabilir.  Her hafta cuma günleri nakil kabulleri Ekim sonuna kadar yapılacak. 9.suniflarda nakil yok. Diğer sınıflar nakil başvurusu yapabilir.

MEB 22 HAZİRANDA GÖNDERDİĞİ YAZI

Küresel salgının yayılma hızının düşmesi, etkilerinin azalması ve hayatın olağan akışına dönmesi sürecinin de başarıyla tamamlanabilmesi adına, zorunlu atamaya tabi personel çocukları ile sağlık, güvenlik gibi gerekçelerle nakil ve geçiş işlemlerinin açılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
Bu nedenle; ilgi (c) yazımız ile ikinci bir talimata kadar tedbiren durdurulmuş olan tüm öğrenci nakil ve geçiş işlemlerinin ilgi (a) Yönetmeliğin 38 inci maddesi hükümlerine göre e-Okul sistemi üzerinde sınıf atlatma işlemlerinin tamamlanmasından sonra açılması hususunda; İŞLEM YAPILMASI GEREKİR.

Bmylece nakillerin 15 Temmuza kalması kesinleşti.

Milli Eğitim Bakanlığı 2020 yılı 2.dönem için Nakilleri 3 Şubat 2020 Pazartesi günü açacak ve 7 Şubatta Nakil sonuçları belli olacak. MEB Geçen sene de ilk yarı Şubat tatili sonrasına kadar nakil yapmamıştı. Bu sene de aynı uygulamanın devam edeceği MEB'den gelen yazı ile belli olmuş oldu.

İŞTE BAKANLIĞIN YAZISI

Okul Müdürlüklerinin Dikkatine

Bilindiği üzere 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı birinci dönemi 17 Ocak 2020 Cuma günü tamamlanacaktır. Genel Müdürlüğümüze bağlı ilkokul ve ortaokullarda eğitim gören öğrencilerin dönem sonu iş ve işlemlerinde aksaklıkların oluşmaması adına nakil işlemleri 3 Ocak 2020 ile 3 Şubat 2020 tarihleri arasında kapatılacaktır. Bu hususta dönem sonu iş ve işlemlerinde aksaklıklara mahal verilmemesi adına aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

1.Nakil işlemleri gerçekleştirilen 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin kayıtlı oldukları sınıf seviyelerine göre Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca onaylı güncel Haftalık Ders Çizelgelerinde belirtilen toplam seçmeli ders saati kadar, öğrencilerin seçmeli derslerinin e-Okul sistemi üzerinde eksiksiz ve doğru bir şekilde tanımlanması sağlanmalıdır.

2.Nakil işlemi gerçekleşen ve kayıtlı olan tüm öğrencilerin sınıf/şube haftalık ders programları ve ders öğretmenlerinin doğru ve eksiksiz bir şekilde tanımlanarak öğrencilere ait tüm derslerin (seçmeli dersler dahil)not girişlerinin e-Okul sistemi üzerinde karne gününden önce mutlaka tamamlanması sağlanmalıdır.

3.Yabancı Öğrenci Uyum Sınıfı İşlemleri ile ilgili 16.12.2019 tarihli e-postada belirtilen "e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi/Kurum İşlemleri/Şube İşlemleri" ekranında açılan uyum sınıflarındaki öğrencilerin sınıf seviyelerindeki normal şubelere alınarak "e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi/Kurum İşlemleri/Şube İşlemleri" ekranında açık görünen uyum şubelerinin ivedilikle silinmesinin sağlanması..." hususları ile ilgili iş ve işlemlerin tamamlanmadığı tespit edilmiş olup söz konusu iş ve işlemlerin ivedilikle gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Dönem sonu eğitim öğretim faaliyetlerimizin nitelikli bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla yukarıda yer alan açıklamalar doğrultusunda Müdürlüğünüzce gerekli tedbirlerin alınması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanlığı