Milli Eğitim Bakanlığı, 2017 - 2018 yıllarında yaptığı mülakatlarla, 1700 Maarif Müfettişinden 450'sini Bakanlık Maarif Müfettişi olarak atanmıştı.

2017 ve 2018 yılında yapılan Bakanlık Maarif Müfettişi mülakatları ve bu mülakatlara dayalı olarak yapılan Bakanlık Maarif Müfettişi atamaları iptal edilmiştir dendi.

Tem Sen tarafından mülakatların hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle açılan davalarda mahkemelerce iptal kararları verilmişti. Ancak iptal kararlarına rağmen MEB bir işlem tesis etmemişti.Bu ilgili sendika, atamaların iptali istemiyle MEB'e başvurmuş ancak başvuruya cevap verilmemesi üzerine, Ankara 6. İdare Mahkemesi nezdinde, Bakanlık Maarif Müfettişi atamalarının, mülakat ve atama işlemlerine dayanak oluşturan "Bakanlık Oluru" isimli işlemlerin iptali istemiyle dava açmıştır.

Açılan davalarda mahkeme heyetleri oybirliğiyle, Bakanlık Maarif Müfettişi mülakatlarını ve bu mülakatlara dayalı olarak yapılan Bakanlık Maarif Müfettişi atamalarını iptal edilmiştir.