Kur'ân-ı Kerim'de her geçen kelime isim olarak kullanılmaz.

Aileler çocuklarına Kur'ân’dan isim koymak isterken ismin anlamına çok dikkat etmeliler.

Kur'ân’da geçen her kelimenin isim olmayacağı iyi bilinmeli ve ‘bu kelime Kur'ân’da geçiyor, isim olur” mantığıyla çocuklara verilmemelidir.

Ayrıca bazı isimlerde sırf söylenişi güzel diye çocuklara konulmamalıdır.

İsimde önemli olan, anlamının güzel olması, yaşadığı toplum ve kültüre yabancı olmamasıdır.

Mesela;

Sanem ismi çocuğa verilmemelidir, çünkü Sanem, ‘put’ demektir,

Samet ismi, ‘hiç kimseye muhtaç olmayan’ demektir. Bu sadece Allah’a mahsus bir durumdur, dolayısıyla isim olarak kullanılamaz.

Aleyna sıkça duyduğumuz bir isim ama anlamı ‘üstümüze bela, sıkıntı aksın’ demektir.

Ayrıca;
Resul, Nebi, Cebrail, Azrail, Mikail, İsrafil isimlerin konulması dinen hoş değildir.

Asiye ‘isyan’ eden anlamına gelir.

Gülsüm ‘gariban, zavallı, kimsesiz anlamındadır.

Jülide Farsça’da 'dağınık, perişan’ demektir.

İrem ise ‘Cennet bahçesi’ olarak bilinir ama aslında ‘Allah’ın gazabına uğrayan sahte cennet’ tir.

Bade ismi ‘içki’ demektir.

Hannas ismi ‘şeytanın’ ismidir.

Alara, Rosa, İlayda bunlar İslam isimleri değil ‘gayrimüslim’ isimleridir.

Rumeysa ‘gözü çapaklı kadın’ demektir.

Hureyre, ‘kedicik’ demektir.

Kayra eski Türk mitolojisinde ‘tanrı’ demektir, Allah’tan başka ilah olmaz. Çocuğa tanrı ismi konulmamalıdır.

Melis, Yunan mitolojisinde ‘tanrıça’ demektir, şişman ve tembel anlamlarına da gelir.

Ecrin ‘ücret’ anlamına gelir. Bir insan ücret olamaz.

Cemre; ateş parçası manasına gelen Cemre isminin Peygamber Efendimiz(sav) tarafından Cemile ismiyle değiştirilmiş olduğu rivayet edilir.

Ceylin; pek çok yerde ‘Cennet kapısı’ olarak belirtilen Ceylin isminin Kuran-ı-Kerim’de geçmeyen ve ‘Cennet kapısı’ anlamına gelmeyen bir isim olduğu belirtilir. Cennetin sekiz kapısı olduğu, bu kapıların isimlerinin de; Salat, Cihad, Reyyan, Sadaka, Hac, Af, Eymen ve Zikir-İlim kapısı olduğu ifade edilir. Ceylin isminin İngiliz bir isim olan Jaylin’in Türkçeleştirilmiş hali olduğu, Jaylin ‘sakin’ manasına gelen bir isim olduğu belirtilir.

Efsun; Sihir, büyü, üfürük demektir.

Keziban, yalancı