Coşkun hocamız bu cevapları vermiş.

1)II.Bayezıt zamanında Osmanlı hizmetindeki denizci – Kemal reis
2)Nazilerin yargılandığı mahkeme Nürnberg Mahkemesi
3) feodal toplum adlı eseri ile bilinen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir – Marc Bloch
4) Eski Türklerde Aygucı– Hükümet başkanı, Ayukı kurulu başkanı, üge vezir
5) 2019’da ölen Tarihçi, İslam’ın siyasallaşması – Kemal Karpat
6)Actium Savaşı – Roma İmparatorluğu, Actium Savaşı’yla Ptolemeler'e son vererek Mısır'a hakim olmuştur
7) Kavimler Göçünü başlatan Avrupa Hun Hükümdarı – Balamir
8) Pasinler Savaşı Melikşah döneminde değil Tuğrul Bey zamanındadır.
9) Dil – filoloji
10) telipinu – Hitit
11) Tez hazırlamak – Tarama
12) Postmodernizm
13) Kitab-ı İber – Haldun
14) Versay
15) 1555- Augsburg Anlaşması
16) III. Selim – Avusturya – Ebu bekir Ratıp
17) III. Selim – Suzi Dilara
18) Aynı soya mensup değil– Timur / Babür
19) Demirbaş Şarl – Poltava
20) Devletçilik İlkesidir – KİT
21) Avarız – Olağanüstü dönemde alınır
22) II.Mehmet sıkıntısı değil
23) XIX.yy. yenilikleri araında Rumeli Beyliği yoktur.
24) 150’likler içinde olmayan grup –
25) Pazırık Kurganı – Hermmitage Müzesi
26) 1815 – Viyana / Bismarc
27) Üç İmparataor Ligi / Avusturya var.
28) Karluklar , Karadeniz’in kuzeyinde kurulmadı
29) Sülüs
39) İtfafiye –
30) Yugoslavya – AB’ye üye olmak için SSCB ile ilişkileri bozulmadı
31) Hıttin Savaşşı – Selahattin Eyyubi
32) Anadolu Selçuklu Dönemi olmayan – Divriği Mengücekler
33) 150’likler kapsamında Osmanlı hanedanı yok
34) Tabgaçlar
35) Talat Paşa’nın isteiği kişiler arasında Kara Vasıf yoktur
36) Müzanaza – Ayrılıp, birleşme
37) Sandler Raporu, Hatay Sorunu
38) Edirne Vakası – III.Ahmet
39) Din kavgasından dolayı ikiye ayrılma Pakistan
40) Tek tanrı inancına sahip eskiçağ uygarlığı İbrani
41) Tarih Atlası – Faik Reşit Unat
42) İçtihat Dergisi – Batıcılık, Abdullah Cevdet
43) Harzemşahlar , Otrar Hadisesi
44) Tabgaçlar,