KPSS sınavına girmiş öğrencilerden alınan bilgilere göre hazırlanmıştır.

Cevaplar tahmini cevaplardır

1-Atatürk Döneminde madencilik faaliyetleri için kurulan banka: "ETİBANK"

2-Türkiye Selçukluları'nın Suğdak Limanı Antalya Alanya ile ilgili buraları ele geçirmesinin sonuçlarından "hangisi değildir" sorusunun cevabı: "BURALARDAKİ YABANCILARIN ticaret FAALİYETLERİNİ SONLANDIRMAK"

3-Orhun kitabeleri kimler için dikilmiştir? sorusunun cevabı: "BİLGE VE KÜLTİGİN'DİR.YOLLUG TİGİN YAZMIŞTIR"

4-Nüfus sayımı ile ilgili sorusu:"TAHRİR"

5-Yabancı ülkelerde elçilik yapan sefirlerin tuttuğu defterlere denir: "SEFARETNAME"

6-Fatih Sultan Mehmet ile ilgili sorunun hangisi değildir? şeklinde cevabı: "BATILI TARZI OKULLAR AÇMASI"

7-Milli Mücadele döneminde halk hareketlerine katılan isimlerden biri değildir"AHMET ANZAVUR"

8-Mustafa Kemal'in sineimillete dönme kararı nedir sorusununcevabı:"ASKERLİK GÖREVİNDEN İSTİFA ETMESİ"

9-Halifeliğin Osmanlı'ya geçmesi,Safevi etkisini kırma,Hicaz'ı ele geçirme ile ilgili sorunun cevabı:"YAVUZ SULTAN SELİM"

10-Sakarya Meydan Muharebesi ile ilgili sorunun cevabı:"İSTANBUL HÜKUMETİ'NİN SAVAŞI KAZANACAĞI DÜŞÜNCESİ"

11-İstiklal Mahkemeleri ile ilgili hangisi yetkili olduğu bir durum değildir sorunun cevabı:"SAVAŞ ESİRLERİNİ YARGILAMAK"

12-Kuvayı Milliye'yi etkin,Milli iradeyi hakim kılmak esastır sözü hangisiyle bağdaştırılamaz sorusunun cevabı:"HEYET-İ NASİHA"

13-Milliyetçilik inkılabı ile ilgili hangisi Milliyetçilik inkılabı ile ilgilidir sorusunun cevabı:" TÜRK PARASININ KORUNMASI"

14-Kıbrıs ile ilgili sorunun cevabı:"EOKA "

15-ARAS NEHRİ'NİN SINIR OLDUĞU ÜLKE:"ERMENİSTAN"(COĞRAFYA SORUSU)

16-1. VE 2. Dünya Savaşı ile ilgili sorunun cevabı:"JAPONYA İKİ SAVAŞTANDA GALİP ÇIKMIŞTIR"

17-2.Dünya Savaşı zamanlarında Türkiye ile ilgili yazı yazmak isteyen bir gencin bakacağı en uygun kitap sorusunun cevabı:"MİLLİ ŞEF DÖNEMİ"

18-Lale devrinde yapılan yeniliklerden biri değildir:"HALKIN YÖNETİME KATILMASI"

19-Enver Paşa'nın Balkan Savaşları sonucu başarısız olan Kamil Paşa'nın yerine darbeyle başka birini getirmesi olayına:"BABIALİ BASKINI"

20-Tımar sisteminde kılıç hakkı nedir sorusunun cevabı :"TIMAR SAHİPLERİNİN GEÇİMLİLİĞİ İÇİN KENDİNE AYIRDIĞI PAY"

21-Ayanlar ve vilayetlerdeki yöneticiler in padişaha bağlılık sunması karşılığında padişahında uygun vergiler koyacağına söz vermesine:"SENED-İ İTTİFAK"

22-Karahanlılar dönemi siyasetname tarzında yazılan eser:"KUTADGU BİLİG"

23-Aşağıdaki eşleştirmeden hangisi sebep-sonuç yanlıştır:" ATATÜRK'E SUİKAST GİRİŞİMİ-SERBEST CUMHURİYET FIRKASI'NIN KAPATILMASI"

24-Kanuni ile ilgili sorununcevabı:"HRİSTİYAN DÜNYASINI YÖNETTİĞİ"

25-Türkiye'nin Bulgaristanı Balkan Antantına katmak istemesi:"BALKAN BARIŞI KALICI OLMASI VE BULGARİSTAN'IN İTALYA'YA KAYMASINI ENGELLEMEK"

26-Batılılaşma etkisinde açılan askeri okullardan değildir:"TOĞÇU OCAĞI"

27-Hangisi hukukla ilgili değildir:"ŞERİYE VE EVKAF VEKALETLERİNİN KALDIRILMASI"

28-Türkiye'nin Lozan'da KPSS sınavına girmiş öğrencilerden alınan bilgilere göre hazırlanmıştır.