☘️☘️AYVANIN FAYDALARI☘️☘️

Peygamberimiz (s.a.v.), Ashâbına yemeleri veya yememeleri lazım gelen yiyecekleri, o yiyeceklerin faydalarını, zararlarını, dâima veya zarûret hâlinde veyahut ilaç olarak istifâde edilmesi îcâb eden yiyecekleri beyan ederdi. Yiyeceklerden faydalanmaktaki ölçüyü, ne kadar kullanıldığı takdirde faydalı veya zararlı olacağını anlatırdı.

Nâfi’ bin Amr (r.a.) şöyle anlattı: “Resûlullah Efendimizin (sallallâhü aleyhi ve sellem) yanında bulunduğumuz bir vakit kendisine ayva hediye edildi. Resûlullah Efendimiz (s.a.v.) de ayvaları yanında bulunan Ashâbına birer birer ikrâm etti. (Tertîbü’l-Medârik, Kâdı İyâz)

Câbir bin Abdullah (r.a.) Tâif’ten döndüğü zaman Peygamber Efendimize (s.a.v) hediye olarak ayva getirmişti. Resûlullah Efendimiz (s.a.v.) ona buyurdular ki: “Muhakkak ayva, göğüsteki darlığı giderir ve kalbi parlatır; pasını siler.” (el-Mu’cemü’l-Kebîr)

Yine diğer bir hadîs-i şeriflerinde: “Ayva yiyiniz, çünkü o gönlü rahatlatır, kalbe kuvvet verir ve (doğacak) çocuğun güzel (sâlih ve güler) yüzlü olmasına sebeptir.” buyurmuşlardır.

Ayva, tabîat olarak soğuk, kuru ve kabız edici husûsiyetlere sâhiptir.

Hadîs-i şeriflerde de buyrulduğu üzere ve meşhur tabiplerden rivâyet olunduğuna göre ayva kalbi, beyni ve mideyi güçlendirir ve rahatlatır. Susuzluğu giderir, kusmayı önler ve idrar söktürür. Mide kurtlarına, kanlı tükürmeye ve şiddetli ishâle karşı çok faydalıdır. Yemekten sonra yenirse mide ve ağız kokusuna mâni olur. Yemeğin hazmedilmesini kolaylaştırır. Kanın yüzdeki harâretini söndürür. (Feyzü’l-Kadîr)