Kavurd bey kim ? ya da dizide görev yapan Turanşah kim?

Peki Kirman Selçukluları kim ?

Bu hafta diziye giren Turan Şah ilgi uyandırdı. Kararlı tutumu ve Sultan Melikşaha karşı dik duruşu beğeni topladı. Diziye girer girmez entrikaya girişmesi ise çok eleştiri aldı. 

Kara Aslan Kavurd Bey Çağrı Beyin oğlu, Alparslan’ın kardeşidir. Kendisine İran’ın güneyindeki Kirman bölgesi verilmiştir. Turan Şah'ta onun oğludur. Kavurd Bey Alp Arslan'ın ağabeyidir. Melikşah'ın da amcası olmaktadır. Turan Şah'ta Kavurd Beyin Oğludur. Seçuklularda veraset sistemi uygulandığı için hanedan mensuplarının taht hakkı bulunmaktadır.

2-Tuğrul Bey döneminde 1048 de Kirman’a vali tayin edildi. Büyük Selçuklu devletinin ilk deniz aşırı seferini Umman üzerine o gerçekleştirdi. Tuğrul Bey’in ölümünde abisi Allparslana tabi oldu. Ancak bir süre sonra isyan etti yenildi ve affedildi. Ancak Kavurt bey.

3-Sultan Alparslan’ın ölümü üzerine Melikşahın hükümdarlığını kabul etmedi yapılan savaşı kaybetti. Umman’a gideceğini af edilmesini istedi Melikşah affedecekti ama Nizamülmülkün telkinleriyle Kavurt bey idam edildi. Melikşah Kavurt Beyin oğlu Turan Şah’a kirman Valiliği‘ni verdi.

4-1084 de hükümdar olan Turanşah, 13 yıl tahtta kaldı. Melikşahın ölümü sonrasında taht kavgasında oğlu Mahmutu başa getirmek isteyen Terken hatun ile mücadele etti onu yendi ama aldığı ok darbesiyle öldü.

5-Turanşah her ne kadar dizide kötü adam olarak gösteriliyor olsa da aslında iyi bir yönetici, halkı tarafından çok sevilen bir insandı. Kirmanın Mescidi Melik denilen devasa Ulu Camisini o yaptırmıştı. Bugün ihtişamlı mihrapları hala ayaktadır.

6-Tam 140 sene hüküm süren, Farisi İran’ı, şii toplulukları kontrol altında tutan, Deniz aşırı seferler yapan, bütün Basra Körfezi’ne hakim olan Kirman Selçuklu devletidir.

Kirman Selçukluları (1092-1187)

İran'ın aynı isimli Kirman Eyaleti'nin yönetim merkezi olan şehir. Başkent Tahran'a 1076 km uzaklıktaki şehirdir. Selçuklular’dan Kirman kolunun başı olan Kara Arslan Kavurt (Çağrı Bey’in oğlu) tarafından 1040-1060 yılları arasında Kirman’dan başka, Fars arazisi, güney sâhilindeki Hürmüz emîrliği ve Arabistan yarımadası ucundaki Umman bölgesi zapt edilmişti. Birkaç kere Büyük Selçuklu Sultanı olmağa teşebbüs eden Kavurt nihayet Sultan Melikşah’ın sultanlığını tanımayı reddedip başkent üzerine yürüyünce savaşta mağlûp olarak yakalandı ve kendi yayının kirişi ile boğduruldu (Mayıs 1073). Ondan sonra evlâtları Kirman bölgesini idareye devam ettiler. Sultan Sançar’ın ölümüne kadar (1157) ona bağlı kaldılar. Irak Selçuklu Devleti iç karışıklığa düştüğü zaman Kirman’da da hânedân mensupları arasında münazaalar çıktı. Devlet 1175’ten sonra bir ara Gurlular’a tâbi oldu. Son Selçuklu Meliki II. Muhammed-şâh zamanında memleket Oğuz başbuğlarından Dînar tarafından işgâl edildi. Bu Selçuklu kolunda fazla bir hareket görülmemiştir.