BİN AYDAN DAHA HAYIRLI OLAN KADİR GECESİNİ NASIL DEĞERLENDİRELİM?

Kadir gecesinin çok önemli üç özelliği vardır:
1) Kur’ân-ı Kerîm bu gece indirilmiş olması
2) Bu gecenin, içinde Kadir gecesi olmayan bin aydan daha hayırlı olması
3) Cibrîl (a.s.) ve meleklerin yeryüzüne her iş için inmeleri

Aynî’nin Buhârî şerhindeki ifadesine göre Kur’ân-ı Kerîm’in tamamı Kadir gecesinde Levh-i Mahfûz’dan dünya semasına indirildi ve Beyt-i İzzet’e kondu. Cibrîl-i Emîn (a.s.) onu kâtip meleklere yazdırdı, sonra da Cibrîl (a.s.) Kur’ân’ı Hz. Muhammed (s.a.s.)’e âyet âyet, sûre sûre indirdi. Başından sonuna kadar 23 senede tamamlandı.

Bize gereken, Kur’an-ı Kerîm’le sadece bu ayda ve bu gecede değil, bütün hayatımızda haşir neşir olmak, Hz. Peygamber Efendimizin anlayıp yaşadığı gibi öğrenip öğretmek, yaşamak ve yaşatmaya çalışmaktır.

Ebu Hureyre’den gelen bir rivâyette Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:
“Faziletine inanarak ve karşılığını Allah’tan bekleyerek Kadir gecesini değerlendiren kişinin geçmiş günahları affedilir.”
(Müslim, Babu’t-terğîb, 175, Buhârî, Îmân, 25.)

Hz. Peygamber, ömrün fırsat gecesi olan bu gece için ne yapardı?
a) Ramazanda diğer aylara göre ibadetini artırır, özellikle Ramazanın son on gününde kendini daha fazla ibadete verir ve çoğunlukla son on geceyi ihya ederdi.
b) Hanımlarıyla ilişkiyi keser, onları da uyandırır ve ibadete teşvik ederdi.
c) Namaz kılar, Kur’ân-ı Kerîm okur, dua ve tefekkür ederdi.
Bunları yapmak sünnettir.

Bu geceden istifade etmek için sırasıyla şunları yapabiliriz:
1. Çokça kaza ve nafile namaz kılmalıyız.
2. Bir veya yarım cüz Kur’ân-ı Kerîm okumalıyız.
3. Tövbe ve istiğfar ederek günahlardan arınmalıyız.
4. Tesbihat okumalıyız, hamd ve salavatla başlayarak anne-babamıza, kendimize, çocuklarımıza, dostlarımıza, akrabamıza, komşumuza, arkadaşlarımıza ve bütün mü’minlere samimiyetle dua etmeliyiz.

Dua ederken:
“Allah’ım! Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni affet.” duasını çokça söylemeliyiz.

5. Tefekkür etmeliyiz. Uyaran ve düşündüren bir kitaptan bölümler okuyabiliriz.

6. Bunların hepsini yapabildiğimiz kadarıyla yerine getirmek daha isabetlidir.

7. Aynı şeyleri Kadir gecesinin gündüzünde de yapmalıyız. Kadir gecesinin gündüzünü de gecesi gibi gayret göstererek dua ve ibadetle ihya etmek sünnettir.

8. Bu gecenin yatsı ve sabah namazlarını camide cemaatle kılmalıyız. Zira böyle yapanların o geceyi ihya etmiş olacakları Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından müjdelenmiştir:

“Her kim yatsıyı (camide) cemaatle kılarsa gecenin yarısını namazla geçirmiş gibi olur. Ve kim sabah namazını (camide) cemaatle kılarsa bütün gece namaz kılmış gibi olur.” (Müslim, Mesâcid, 260.)

9. Mümkünse bu geceyi itikâfta geçirmeliyiz. Çünkü Hz. Peygamber Efendimiz Ramazanın son on gününde itikâfa girerdi. İtikâf niyetine ve şartlarına imkân nispetinde uyarak pandemiden dolayı camide itikaf mümkün olmadığı için evimizin bir köşesinde itikâfa gayret edebiliriz.

10. Bu gece, bizi yaratan ve bizi en iyi bilen Rabbimizin gönderdiği Kur’ân-ı Kerîm’in rahmet programı olma özelliğini Hz. Peygamber Efendimizi izleyerek bütün bir hayatımıza yön vermesi için azmetmeliyiz. Özellikle bu konuda daima Allah’tan yardım istemeliyiz.

İbrahim Cücük Hoca 26 Ramazan 1441/8 Mayıs 2021 Cumartesi