Dua etmeden önce yüce Rabbimizin güzel isimlerini okuyalım. Onu övelim. 

Onun Resulünü analım. 

Duanın kabul edilmesi için bazı şartlar vardır. Duanın kabul edileceğinden şüphe etmemeli, şartlarına riayet edilip edilmediğinden şüphe etmelidir. Gereken şartlara riayet etmeden duanın kabul edilmesini beklemek uygun olmaz.
Önce çalışmak, sonra dua dinin esası!
Kabul edilir ancak, çalışanın duası!

Duanın kabul edilmesi için gereken şartlardan bir kısmı şöyle:
1- Haram lokmadan sakınmalıdır!
Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(Haramdan sakının! Midesine haram lokma girenin kırk gün duası kabul olmaz.) [Taberani]

Sad bin Ebi Vakkas hazretleri dedi ki: Ya Resulallah, dua buyur da, Allahü teâlâ, benim her duamı kabul etsin! Cevabında buyurdu ki:
(Duanızın kabul olması için helal lokma yiyiniz! Çok kimse vardır ki, yedikleri ve giydikleri haramdır. Sonra ellerini kaldırıp dua ederler. Böyle dua nasıl kabul olunur?) [Şir’a]

Dualarım niçin kabul olmuyor dememelidir.
Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
(Allahü teâlâ, duanızı kabul eder. Dua ettim, hâlâ duam kabul olmadı diye acele etmeyiniz! Allah’tan çok isteyiniz! Çünkü kerem sahibinden istiyorsunuz.) [Buhari]

Duaya hamd ve salevatla başlamalıdır.
Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
(Ey namaz kılan, acele ettin. Namaz kıldıktan sonra dua ederken önce Allahü teâlâya layık olduğu şekilde hamd et, sonra bana salevat getir, sonra dua et!) [Tirmizi]

Sebeplere yapışmadan istemek kuru bir temennidir.
Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
(Çalışmadan dua eden, silahsız harbe giden gibidir.) [Deylemi]

Bir kimse;“Allahümme innî es’elüke bi-câh-i Nebiyyikel-Mustafâ.”
diyerek bir duâ etse, duâsı reddolunmaz. Der büyükler.

Anlamı
“Allâh ım senden sana yakın olan Nebin Hz.Muhammed (s.a.v) hakkı için istiyorum”
Muhammed bin Ahmed Temîmî hazretleri Mâlikî mezhebi fıkıh âlimidir.
Allahü teâlâ, sevdiklerinin hâtırı için yapılan duâları kabûl buyurmaktadır.
Allahü teâlâ, Muhammed aleyhisselâmı çok sevdiğini bildirmiştir.
Duayı Nasıl uygulamalı:
istediğinizi Allah Rasulü’nün hürmetine istediğiniz bi duadır, tesirlidir, duayı 2 rekat Namaz kılıp her rekatta 1 fatiha 11 ihlası şerife okuyunuz tesbihatı yapın duanızı niyetiniz üzre yapınız ve akabinde, hemen 7 yada 100 istiğfar 7 yada 100 salavat okuyun.ardından, bu duayı “Allahümme innî es’elüke bi-câh-i Nebiyyikel-Mustafâ.”100 adet okuyunuz ve Allah Rasulü başta olmak üzere cümle Peygamberlere, Pirlere, Piranlara, Rical ehline ve dostlara bağışlayınız..Tekrar salavat okuyyalım ki, 2 salavat arası dualar red olunmaz. Allahü Teâlâ’dan ne diliyorsanız dileyin .Tabiki dünya ve ahiretiniz için hayırlı olan ve helal olan istekleriniz için dua edin ve isteyin.

Bu dua günün her saatinde okunabilidiği gibi en tesirli saatler sabah namazından sonra ya da gece yarısı vakitlerdir.

Hakkınızda hayırlı olan dualarınızın kabulünü diliyoruz.