KABE ÖRTÜSÜ HAKKINDA  

Kâbe-i Muazzama'nın örtüsü siyah ipekten dokunur. "Kisve-i Saadet" denilen bu örtüde 670 kg saf ipek kullanılmaktadır. Siyah örtü, 14 metre uzunluğunda ve 0,95 metre genişliğindeki 48 parçadan meydana gelir; tamamı 638,4 metrekare'dir. Beytullahın siyah örtüsü kendinden yazılıdır ve yazı şekli Balıksırtı görünüme sahiptir. Sürekli tekrar eden yazılar sırayla şöyledir: Ya Allah, Sübhanellahi vebihamdihî Sübhanellahi'l-azîm, Lâ ilâhe illallâh Muhammedu'r-rasülullâh, Ya Hannân Ya Mennân.