MEB Personeli görevde yükselme yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü , İl Müdür Yardımcısı ve Daire Başkanı Olma Şartları Değişti.

Artık 4 yıl müdürlük ve en az 2 yıl şube müdürlüğü yapmayan bu kadrolara atananamayacak.  İlk defa 4 yıl okul müdürlüğü yapanda ilçe müdürü, il müdür yardımcısı olabilecek.

18 Temmuz tarihli yönetmelik ile kariyer basamakları için şartlar netleşti. 

Bakan görevlendirmesi ile görevde olan çok sayıda müdürü de etkileyeceği belirtiliyor. 

Bazı kadrolara atama

MADDE 23 – (1) İlçe millî eğitim müdürü kadrosuna atanacaklarda; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde öngörülen şartların yanında, yazılı veya yazılı ve sözlü sınavı kazanarak atanmış olmaları şartıyla; eğitim kurumu müdürlüğü görevinde en az dört yıl, şube müdürü kadrosunda en az iki yıl ya da bu fıkrada sayılan görev ve kadrolarda toplam dört yıldan az olmamak üzere asaleten görev yapmış ve öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olmak şartları aranır.

2)İl millî eğitim müdür yardımcısı kadrosuna atanacaklarda; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde öngörülen şartların yanında, eğitim kurumu müdürlüğü görevinde en az dört yıl, şube müdürü kadrosunda en az iki yıl ya da bu fıkrada sayılan görev ve kadrolarda toplam dört yıldan az olmamak üzere asaleten görev yapmış olmak şartları aranır.

(3) Daire başkanı (bağımlı) kadrosuna atanacaklarda; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde öngörülen şartların yanında, şube müdürü, dengi ve daha üst unvanlı kadrolarda ayrı ayrı veya toplamda en az üç yıl asaleten görev yapmış olmak şartları aranır.”