ÖĞ-DER ŞUBE BAŞKANI UZMAN TARİHÇİ ABDULLAH İKİNCİ'DEN KURULUŞ OSMAN UYARISI

Şuurlu Öğretmenler Derneği- ÖĞ-DER Erzurum Şube Başkanı Uzman Tarihçi Abdullah İkinci'den Kuruluş Osman için sorunların tespiti ve çözüm önerileri

Tarihçi İkinci'nin açıklaması:

Bir dönemdir televizyonda oynayan geniş kitlelerce izlenen özellikle her yaştan insanın hayranlıkla izlediği tarihi dizide yapılmaması gereken hatalar yapılıyor, dizi bu hatalarıyla tarihe gölge düşürüyor. Gençler özellikle de kadınlar bu yüzden Osmanlıyı yanlış tanıyor. Bizim ülkemizde dizi ve filimlerdeki senaryolar maalesef gerçek zannedildiği için her gösterilen sahne sanki tarihte varmış gibi düşünülerek kabul ediliyor. O senaryo üzerinden tarih ve tarihi şahsiyetler öğreniliyor. Ayrıca bu diziyi sadece biz değil Türk ve İslam ülkelerinden birçoğu izliyor. Şunu dediğiniz zaman yanlış olur. Bu filimdir dizidir senaryo böyle yanlışta olsa biz böyle gösteriyoruz diyemezsiniz. Güçlü ve becerikli oyuncu kadrosu ile  göz dolduran dizinin senaryosu tam bir fiyasko. Dizinin bu haliyle büyük çoğunluğu tarihi gerçeklere aykırı. Bu kadarda olmaz hale geldiği için bu açıklamayı yayınlıyoruz. Acilen senaryo değiştirilmeli diziyi daha gerçekçi hale getirmelisiniz. Osmanlıyı ve oradaki şahsiyetleri daha doğru tanıtmalısınız.

 Koskoca bir İmparatorluğun temellerini atan,aşireti beylik haline dönüştüren 27 yıl boyunca fetihten fethe koşan gaza ve cihad ruhu ile sayısız beldeler alan Osman bey, dönemi ve Kayı beyliği Kuruluş Osman dizisinde böyle yanlış gösterilmemeli. Osmanlı gibi tarihe mal olmuş bir devlet ve kurucuları böyle yanlış tanıtılmamalıdır.

Tespit ettiğimiz yanlışlar ve düzeltilmesini teklif ettiğimiz hususlar

1- Osman beyin yaşamadığını düşündüğümüz birçok konuya gereksiz giriliyor bundan dolayı senaryo yazanların Osman beyi tekrar okumalarını ve tarih danışmanlarını değiştirmelerini teklif ediyoruz. 

2- Dizi gerçek kişileri konu aldığı için kıyafet, konuşmalar ve verdiği mesajlar için daha dikkat edilmeli. 

3- Dizide şiddet çok fazla. Sürekli kan,işkence, öldürme, boğaz kesme, ihanet vs gösterilmesi belki gerginliği artırıyor bazı seyircilerin hoşuna gidiyor olabilir gerçekte bu sahneler kadınları diziden uzaklaştırıyor. 

4-Osman bey çok çaresiz güçsüz zayıf gösteriliyor gerçekte böyle değil. Osman bey sürekli 2. hatta 3.adam gösteriliyor. Osman Gazi babasının sağlığından itibaren aşiretin idaresini ele almıştır, Yaşı ilerleyince çevikliği, atikliği ve kahramanlığı dolayısıyla aşiret içinde kendisi büyük bir kabul görmüştür. Babası hayattayken beyliğin idaresini devralmış, babası öldükten sonra da devam ettirmiştir. 

5- Kayı boyu içerisi cadı kazanı gibi fitne kaynıyor bu sahnelerle günlük siyasete dair ince mesajlar verilmek isteniyor belki lakin tarihi gerçeklere aykırı bu görüntüler. Kayı sancağı huzurun merkezidir.

6-Şeyh Edebali ve ihvaları çok zayıf ve etkisiz gösteriliyor. Gerçekte dönemin tüccarlarının ahi ve loncalarının başı üç beş kişilik bir Şeyh Edebali de tarihi gerçeklere aykırı gösteriliyor. Bilecik’te bir zâviye kurarak halkı irşada başladı. Zâviyesi hiç boş kalmadı. Şeyh Edebâli gelip geçen fukaranın her türlü ihtiyacını gidermeye çalıştı hatta bu maksatla koyun sürüsü bulundururdu. Edebâli Osman Gazi ile Bilecik’te tanıştı. Âlim ve sûfîleri çok seven Osman Gazi, mübarek günlerde şeyhin zâviyesine giderek dinî ve idarî konularda her zaman onun görüşlerine başvururdu. Edebâli mutasavvıf olması yanında ilk Osmanlı kadısı ve müftüsüdür. Döneminin birçok fakihi ile görüşmüş ve onlardan ders almış, çok sayıda talebe yetiştirmiştir. Önde gelen öğrencilerinden damadı Dursun Fakih, şeyhten sonra Osmanlı Devleti’nin ikinci müftüsü ve kadısı olmuştur.

7- Dündar bey rolü de tarihi gerçeklere aykırı oynatılıyor.

8 Bir dönemdir izlediğimiz dizide bir fetih yok fetih ruhu yerine sürekli magazin ruhu veriliyor. Gerçekte Osman beyin Karacahisar tekfuruyla sürekli savaşları vardır. Karacahisarın fethi vardır. Osman bey Göynük, Gölpazarı, Bilecik, Yenişehir, İnegöl, Yarhisar tekfurları ortadan kaldırdı bunların hiçbiri yok. İznik'i kuşatmış İznik-İstanbul arasındaki kalelerin Osmanlı hakimiyetine geçirmiş, Bizans tekfurlarıyla Koyunhisar savaşını yapmış Bursayı dahi kuşatacak büyük faaliyetler yapmıştır. Bunların hiçbirisi dizide yoktur.

9-Sürekli çevre boylarla mücadele gösteriliyor lakin Osman bey Bizansla uğramış hep onların sınırında yer almıştır. Gaz ve cihad ruhu zirvededir lakin dizide bu haliyle bu ruh yoktur. Osman Bey, babasından kalan 4800 km² toprağı 16 bin km²’ye çıkarmış bir kahramandır. Dizideki gibi bir çadırkentin başı değildir. Gerçekte Osman Gazi ve yiğitleri, at sırtından inmediler; gece gündüz akından akına koştular. Hızla geliştiler, büyüdüler ve çoğaldılar. Bizans için korkulu bir rü’ya oldular. İslam’ın gür sesini dünyaya yaymak yolunda yediden yetmişe savaştılar. Küffar, artık kalelerinden dışarı çıkamaz olmuştu. 

10-Osman beyin tarihte 2 eşi olduğu bilinir. 1.si elçuklu Vezirlerinden Ömer Abdulaziz beyi kızı Mal Hatun 2.si Şeyh Edebalinin kızı Rabia Bala Hatundur. Rabia Bala Hatun rolu de tarihi gerçeklere aykırıdır.

11-Osman Gazi'nin çevresinde Edebali Hazretlerinden başka, Şeyh Mahmut, Dursun Fakıh, Kâsım Karahisârî, Şeyh Muhlis Karamânî, Âşık Paşa, Elvan Çelebi gibi ilim, îmân ve irfân sahibi has kimseler mevcuttu. Dizide bu zatlar yoktur.

12-Osman beye dışarıdan bir yaşlı grubun destek verdiği gibi tarihte olmayan Vadi Gibi filimlerde öne çıkan esrarengizlik gösteriliyor. Gerçekte Şeyh Edebali, bütün bu ve benzeri ehemmiyetli mevzûlarda Osman Bey’e bir manevi rehber oluyor ve kendisinin yürüyeceği yolları erişilmez takvânın feyizleriyle donatıyor yol gösteriyordu.