SULTAN I. KILIÇARSLAN'IN MEZARI DİYARBAKIR'DA BULUNDU

Anadolu Selçuklu Devleti'nin kurucularından olan Kudüs ve Anadolu istilacısı haçlılarla mücadelenin sembolü olan yani 1.Hacli seferinde Haçlıların 600 bin kişilik kuvvetine karşı vurkaç taktiği ile karşı koyan Anadolu Selçuklu Sultanı I. Kılıçarslan’ın mezarı Diyarbakır Silvan’da bulundu.
Mücadeleci ve azimli tavrı ile Anadolu Selçuklu Sultanı I. Kılıçarslan rahmet, mağfiret ve minnetle yâd edilmeyi hak eder.

Vefatından 808 yıl sonra hak ettiği şekliyle yâd edilerek mezarına türbe yapılarak ziyaretçilere açılacaktır.

I.KILIÇARSLAN KİMDİR?

Miladi 1079 yılında Anadolu Selçuklu Devleti'nin kurucusu Kutalmışoğlu Süleyman Şah'ın oğlu olan 1. Kılıç Arslan aynı zamanda ikinci Selçuklu sultanıdır.

Haçlı seferlerine karşı başkenti İznik'ten Konya'ya taşımıştır.

1. Kılıç Arslan, 1. Haçlı Seferi’nde mağlup olup başkent İznik’i Bizans’a teslim etmek zorunda kaldıktan sonra 1101 Haçlı Seferi’nde 3 ayrı Haçlı ordusuna karşı kazandığı başarılarla Haçlı hareketini durdurmuş, İstanbul’dan Suriye’ye giden yolun hem Bizans hem de Haçlı ordularına kapanmasını sağlamıştır.

1. Kılıç Arslan, Haçlılarla yaptığı mücadelelerin yanı sıra Anadolu’da yaptığı seferlerle devletinin rakibi Danişmendli Beyliği’nin etkisini kırmak için çalıştı. Son döneminde Malatya'yı merkez yaparak devleti Doğu Anadolu'nun en güçlü devleti haline getirdi.

Dedesi Kutalmış’tan beri süregelen Büyük Selçuklu tahtını ele geçirme çabasını sürdürerek Musul'u ele geçirdi. Burada Büyük Selçuklu hükümdarı adına okunan hutbeyi kendi adına çevirterek Büyük Selçuklu tahtına aday oldu.

Genç yaşta ölümü ile Haçlılar’a karşı yürütülen mücadele ve Anadolu Selçuklu Devleti’nin siyasi birliği zaafa uğramış, Anadolu Selçukluları fetret devri içine girmiştir.

Kılıç Arslan, Habur Çayı'nı geçmek isterken, 14 Haziran 1107 günü kendisinin ve atının zırhlarının ağırlığı sebebiyle boğularak hayatını kaybetmiştir. Birkaç gün sonra kıyıya vuran cesedi, civardaki Şemsaniyye köyüne götürülüp oradan tabuta konularak Meyyafarkin'e (Silvan) götürülüp defnedilmiştir. 

Mezarı bugünlerde tespit edilerek türbe için hazırlıklar başlatılmıştır.