-Halk eğitimi merkezleri ile olgunlaşma enstitüleri, 08.06.2020 tarihi itibarıyla eğitim ve öğretime (DYK destekleme ve yetiştirme kursları hariç) başlayacak.

-Halk eğitimi merkezleri ile olgunlaşma enstitülerinde tatil döneminde yapılamayan derslere ilişkin telafi eğitimi yapılarak kursların tamamlanması sağlanacak. - Hayat Boyu öğrenme Kurumlarında;

Tam gün tam yıl eğitim faaliyetleri, halk eğitimi merkezleri ile olgunlaşma enstitüleri için 8 Haziran tarihinden itibaren uygulaması durdurulan eğitim faaliyetleri arasından çıkartıldı.

Telafi eğitimine ilişkin olarak;

1.Kurum müdürlüklerince telafi eğitiminin yapılmasına ve kursların kalan sürelerinin tamamlanmasına yönelik kursiyerlere ve eğiticilere gerekli duyuru yapılacaktır.

2.14 Mart 2020 tarihinden önce e-Yaygın sisteminde onay işlemleri tamamlanmış ve fiilen eğitime başlanmış olan kursların tatil edildiği 14 Mart 2020 - 8 Haziran 2020 tarihleri arasındaki (14 Mart 2020 ve 7 Haziran 2020 dahil) süreler içinde yapılamayan derslerin 1/5'i oranında telafi eğitimi yapılacaktır.

3.Bitiş tarihi 8 Haziran 2020'den önce olan kurslar için belirlenen oranda (1/5) telafi eğitimi yapılarak kurslar tamamlanacak ve kurs sonu işlemleri gerçekleştirilecektir.

4.Bitiş tarihi henüz gelmemiş kursların tatil sürecinde yapılamayan süreleri için belirlenen oranda (1/5) telafi eğitimleri yapılacaktır. Kalan süreleri için kurslar normal süreçte devam ettirilerek tamamlanacaktır.

5.Yukarıdaki 3 ve 4 üncü maddede belirtilen uygulamalarda Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu öğrenme Kurumları Yönetmeliğin kurs açma-kapatma ve kursa katılacakların sayısı ile ilgili 45 inci madde hükümleri uygulanacaktır.

6.Telafi eğitimi planlamaları e-Yaygın sistemi üzerinde açılan telafi eğitimi ekranından yapılacaktır.

7.Telafi eğitiminde görev alacak usta öğreticiler ile ilgili işlemler 03.04.2020 tarihli ve 31088 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2347 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına göre yapılacaktır.

Ücretli öğretmen ve usta öğretici kararı, Resmi Gazetede8.Telafi eğitimlerinde öncelikli olarak kursun eğiticisi görevlendirilecektir. Kursun eğiticisinin görevi kabul etmemesi durumunda telafi eğitimleri için yeni bir eğitici görevlendirilebilecektir.

9.Tatil döneminde ücret ödenen usta öğreticilere yeni bir ücret ödenmeyeceğinden telafi eğitimi sürecinde prime esas kazanç tutarı olmayacaktır. Bu nedenle sigortaları sıfır gün sıfır kazanç girilmek suretiyle yapılacaktır. Ancak usta öğreticilere sadece iş kazası ve meslek hastalığı sigortası yapılacaktır.

10.öğretmenlerin telafi eğitimleri ve devam eden kursları için normal süreçte olduğu gibi Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar kapsamında işlem yapılacaktır.

11.Kurslarda planlanan telafi eğitimleri 1/5 oranına göre iki saatin altında ise bu telafi eğitimleri en az iki saat olacak şekilde planlanacaktır.

12.Telafi eğitimlerinin 1 Eylül 2020 tarihine kadar tamamlanması gerekmektedir.

Ayrıca Personel Genel Müdürlüğünün 28.03.2020 tarihli ve 5964251 sayılı yazısı ile durdurulan tam gün tam yıl eğitim faaliyetleri, halk eğitimi merkezleri ile olgunlaşma enstitüleri için 8 Haziran 2020 tarihinden itibaren uygulaması durdurulan eğitim faaliyetleri arasından çıkarılmıştır.