İSRAİLİN YIKILACAĞINI HAHAM SÖYLEMİŞ!

Yahudi Haham bir gerçeği açıkladı. Peygfamberimiz,n hadisind ebelirttiği gerçeği açıklayarak İsraili uyardı

Hadis-i şerif Sahih-i Müslim’de; “Öyle ki Yahudiler taşların ve ağaçların arkasına saklanacak ama ağaç ve taş dile gelerek ‘Ya Müslim! Ey Allah (cc) kulu! Gel, bak benim arkamda Yahudi var, buraya gizlendi, benim arkamda, gel onu cezalandır diyecek. Sadece ‘gargat’ ağacı bunu söylemeyecek; çünkü o Yahudi ağacıdır.” buyuruluyor (Kitab-ul Fiten H 2239)
 
YAHUDİER EVLERİNİN ETRAFINA GARGAD AĞACI DİKİYOR
 
Gargad ağacının Yahudilerin milli ağacı olmasında, bu ağacın onları koruyacağı inancı vardır… Bu inanç, Hz. İsa (as) ve askerlerinin, nereye saklanırlarsa saklasınlar bütün Yahudileri bulup öldüreceği; ancak bu ağacın dile gelmeyerek onları koruyacağı düşüncesinin eseri… Öyle ki, dönemin eski İsrail Dışişleri Bakanı Şimon Perez’in bir röportajında, mülakatı yapan muhabirin her yerde gördüğü bu ağacı sorması üzerine şu cevabı vermiştir:
 
“Bu bizim ağacımız, bizi koruyacak ağaçtır. Müslümanlar bizi öldürmek isteyecekler ve biz bu ağaca saklanacağız.”
 
Duydukları karşısında; hayretini gizleyemeyen gazeteci sorar; “Madem öyle niçin onlarla sürekli savaşıyorsunuz?”
 
Perez’in cevabı şudur: “Biz, bize vaat edilen için çalışıyoruz!”
 
İlginç değil mi? Yenileceklerini bildikleri halde, inançları gereği neyse onu yapıyorlar. İslam’ın üstünlüğü konusunu açıklarken, birileri, “Madem İslam üstün niçin Müslümanlar hep gerideler?” diye sorarsa; verilecek cevap basittir…
 
İslam seksiz şüphesiz üstündür… Bugün Müslümanların geri olmalarının sebebi İslam değil, bilakis İslamsızlıktır, yani imandır…

Siyonizm karşıtı Yahudi grup Neturei Karta'dan Haham Yisroel Dovid, Weiss Rusian Today'e (RT) verdiği demeçte, İsrail'i yerden yere vurdu.

Aramice'de adı 'Şehrin Muhafızları' anlamına gelen Neturei Karta, Haredi Yahudilerinin dini bir grubudur. Söz konusu şehir Kudüs'tür ve grup İsrail devletini kabul etmeyi veya tanımayı reddetme üzerine kurulmuştur.

Grubun başlıca isimlerinden Haham Weiss, Siyonizm milliyetçiliğinin, İlah'a hizmet isteyenler için kabul edilemez olduğunu, çünkü bu milliyetçilik denkleminin oluşturulması için İlah'ın aradan çıkarıldığını söyledi.

İşte İsrail ve zulmüne ses çıkarmayan Yahudilere sert eleştirilerde bulunan Weiss'in açıklamalarından bazıları...

PEYGAMBERLER TARAFINDAN UYARILDIK

"İsrail 1948'de kuruldu ve ertesi yıl Birleşmiş Milletlerce kabul gördü. İsrail güçlerinin çoğunluğu Müslüman olan Filistinlilerin topraklarını ve mülklerini nasıl ele geçirdiğ. Bütün bunlar 'Yahudi halkı için bir ulus devleti' kurma öncülüğünde yapıldı ve İngiliz hükümeti bu planları 1. Dünya Savaşı sırasında Balfour Deklarasyonu ile harekete geçirdi."

Haham Weiss, Yahudilerin o topraklara dönmesi ve İsrail işgali ile ilgili şunları söylüyor:

"Peygamberler tarafından, bu topraktan atılacağımız konusunda uyarıldık. Bu, 2000 yıl önce Kudüs'teki tapınağın yıkılmasıyla oldu. Kitlesel olarak geri dönmeyecektik. Bu ilahi sürgündür. Ayrıca birlikte yaşadığımız herhangi bir millete karşı isyan etmeyeceğiz. Sadık vatandaşlar olacağız ve ev sahiplerimizin toprağında refah için dua edeceğiz. Ayrıca sürgünü sona erdirmek için hiçbir zaman girişimde bulunmamalıyız.

"Siyonistlerin amacı, maddi varlığa sahip olmaktı ve yollarına çıkan herhangi bir şey onları rahatsız etmedi. Tevrat, çalmayacağınızı söylüyor, bu yüzden her Siyonizm kavramı Tora'yı ihlal ediyor. Dinimizin bizi silaha sarılmaya ve toprağı ele geçirmeye çağırmadığını biliyorlardı. Aksine bunu yasaklıyordu."

ONLARA KARŞI DURMAYA CESARET EDEN HERKESİ ANTİSEMİT İLAN ETTİLER

İsrail'in Yahudilik dininden ziyade, Siyonizmle hüküm sürdüğünü belirten Weiss, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Davut Yıldızı'nı kullandılar ve dünyaya 'İlah'ın isteğini yerine getirdiklerini iddia ettiler. Onlara karşı konuşmaya cesaret eden herhangi birini anti-Semit ilan ederek gözdağı verdiler. Tevrat'ımızı temsil etmiyorlar.

"İsrail sahte bir meşruiyet oluşturdu. Daha sonra İsrailli yerleşimcilerin yaşadığı Filistin topraklarını ele geçirmeye devam etti, dini doktrin aracılığıyla meşrulaştırmaya çalıştı."

TEVRAT'I İSRAİL DEVLETİ DENİLEN CANAVARA KULLANDIRMAYA ÇALIŞIYORLAR, HAHAMLARI SADECE VİTRİN SÜSÜ

"Siyonistler sürekli olarak Tevrat'ı İsrail devleti denilen canavarlarıyla ilgili meselelere dahil etmeye çalışıyorlar. Hahamları var; hepsi vitrin süsü. İsrail'in yaptığı her şeyi damgalıyor ve bir kutsallık havası oluşturuyorlar.

"Maalesef, çoğu dindar olmayan ailelerden veya sözde dindar birçok üniversite öğrencisi var, Siyonist propaganda tuzağına düşüp, '2 bin yıldır sürgündeyiz, acı çektik ve Tanrı bize toprağı geri veriyor' diyorlar. Ama bu Tevrat'ta yazılanları görmezden gelmektir.

ANA SORUN HAMAS DEĞİL, İSRAİL İŞGALİ

"İnsanlar İsrail'in, Yahudiliğin kahramanı olduğunu düşünüyor. İsrail'e geri dönüp yerleşim yerlerine gitmeleri gerekiyor. Şiddete göz yummuyoruz ama Arap halkını şu anda Şeyh Cerrah'ta yaptıkları gibi dışarı atarak kışkırtıyorlar. Bir eylem, bir tepkidir; ne bekliyorsunuz? Bu yüzden kan dökülüyor.

"Hamas'ın liderleri Yahudilere karşı hiçbir şeylerinin olmadığını ve birlikte yaşamak istediklerini söylüyor. Hamas, barışçıl bir şekilde bölüşüm istiyor; biz de bunu istiyoruz. Ana sorunun Hamas olmadığını anlıyoruz, sorun 1948'de İsrail'in Siyonist devleti adında bir canavarın kurulmasıdır ve başka bir halkı işgal etmesidir. Olup biten her şey, bu korkunç adaletsizliğe sadece bir tepkidir.

"Filistin'de her gün bir çocuk doğar ve acı çekmeleri İsrail devletinin varlığındandır. Aile üyelerinin öldüğünü görüyorlar ve onlara açıklık getirilmezse Yahudi halkına karşı kökleşmiş bir nefretleri var. Bizim adımıza, sembollerimizle yapılıyor; ikiyüzlülük kelimelerin ötesindedir.

İSRAİL'İN SONUNUN GELECEĞİNE İNANIYORUZ

"Yahudiliği hayatımıza uyguladığımız için, bizi her zaman kötü olmakla suçluyorlar. Onlar ancak ayağa kalkıp 'Filistinli komşularımla yıllardır barış içinde yaşıyorum' diyen Yahudileri karalayabilirler, farklı bir dinimiz var ama barış içinde birlikte yaşadık. Yerlilere sormadan bencil, politik olarak kusurlu bir şekilde geldiler.

"Yaklaşık her 10 yılda bir İsrail devletinin savaşı var, asla gerçek barış olmadı. Rabbin bize söylediğine inanıyoruz. İsrail'in İlah'a karşı doğrudan bir isyan olduğu için sona ereceğine inanıyoruz. Bir Yahudi devletine sahip olmamız yasak. Bu işgali desteklemeyi bırakıp Filistin halkına çalışmak için dünya liderlerine seslenip yalvarmaya çalışmalıyız, ama nihayetinde bir son verecek olan Yüce olandır.

"İsrail'in değişmez olduğunu düşünebilirsiniz ama devam etmek zorunda değil. Sadece 73 yıl önceydi. Onlarsız yaşayabiliriz.

MÜSLÜMANLAR İLE YAHUDİLER ARASINDA SAVAŞ ÇIKACAK
 
Adamlar imanlarının gereği ne ise -sonlarını bildikleri halde- onu ifa etmekten çekinmiyorlar, peki ya Müslümanlar! Müslümanlar “iman ettik” dediklerine imanlarının gereğini ne ölçüde yerine getiriyolar?
 
Müslümanlarla Yahudiler arasında çıkacak ve artık Yahudilerin işini büsbütün bitirecek olan bu harbin Hz. Îsâ’nın yeryüzüne inmesinden sonra meydana geleceği anlaşılmaktadır…
 
Zira Îsâ aleyhisselâm Yahudilerle savaşacak ve onların işini tamamen bitirecektir. Hz. Îsâ’nın asıl hedefi deccâl ve onun taraftarlarıdır…
 
Deccâlin Yahudi asıllı olması sebebiyle onu en çok Yahudiler destekleyecek, bu sebeple de Hz. Îsâ’nın hışmına uğrayacak ve yeryüzünden silinip gideceklerdir…
 
‘YAHUDİLER BURADA’ DEMEYECEK AĞAÇ
 
Efendimiz (s.a.v.)’in bu hadisinde Yahudilerin tükenişi, dikkat çekici bir misalle anlatılmaktadır.
 
Şayet bu savaşta bir Yahudi Müslümanların silâhından canını kurtarıp bir taşın veya ağacın arkasına saklanacak olsa, o taş, o ağaç dile gelip konuşacak ve Yahudi’yi kovalayan mücâhide, aradığı kişinin kendi arkasına saklandığını haber verecektir…
 
Ağaçların, taşların gerçekten dile gelip konuşması hâdisesi ise kıyamet yaklaştığı zaman olacaktır. Demek ki o zamana kadar Yahudi-Müslüman mücadelesi devam edip gidecektir…
 
Garkad Filistin taraflarında çokça yetişen dikenli bir ağaç türü, bir cins çalılıktır… Arabistan’ın başka bölgelerinde de yetişmektedir. Medine’deki Bakî‘ Mezarlığı (Cennetü’l-Bakî‘) vaktiyle garkad denilen çalılıkla kaplı idi…
 
Efendimiz şöyle buyurmuştur: “Müslümanlarla Yahudiler çarpışmadıkça kıyamet kopmayacaktır. Yahudi taşın, ağacın arkasına saklanacak, bunun üzerine o taş, o ağaç Yahudi’yi kovalayan kimseye, ‘Ey Müslüman! Arkamda bir Yahudi var, gel onu öldür!’ diyecek. Yalnız garkad ağacı bir şey söylemeyecek; çünkü o Yahudilerin ağaçlarındandır.” (Buhârî, Cihâd 94, Menâkıb 25; Müslim, Fiten 82)
 
Hadis-i Şerif’te, Yahudilerin taşların ve ağaçların bile arkasına saklanacağı, buna karşın Gargat ağacından başka; bütün taş ve agacların:”
 
Ey Müslüman, Ey Allahın kulu, Yahudi arkamdadır, gel onu öldür” diyeceği ifade ediliyor. (Buhârî, Tecrid, IX, 73; Tirmizî, Birr, 25; Fiten, 2; et-Tâc, I, 25)
 
Bahsi geçen hadis-i şerif Sahih-i Müslim’de; “Öyle ki Yahudiler taşların ve ağaçların arkasına saklanacak ama ağaç ve taş dile gelerek ‘Ya Müslim! Ey Allah (c.c.) kulu! Gel, bak benim arkamda Yahudi var, buraya gizlendi, benim arkamda, gel onu cezalandır. diyecek. Sadece ‘gargat’ ağacı bunu söylemeyecek, çünkü o Yahudi ağacıdır.”buyuruluyor. (Kitab-ul Fiten H. 2239)