Evlenecek Kız-Erkek Birbirleriyle Tanışırken Şunlara Uyulmalıdır:

1. Mahremlerinden biriyle birlikte veya dedikoduya malzeme olmayacak şekilde görüşme sağlanmalıdır.
2. Yanında mahremi olmadan bir evde kalmaları, konuşmaları ve beraber gezmeleri caiz değildir.
3. Beraber gezildiği takdirde “onun arkadaşı imiş, demek ki onunla ilişkisi varmış” intibaı verebileceğinden dolayı gezmeleri doğru değildir.

Evlenecek Kız ve Erkek Birbirleriyle Görüşürken Şu İstekler Net Bir Şekilde Ortaya Konulmalıdır:

Nihâî gayemiz: Allah Teâlâ’yı razı etmek, Allah’ın rızasını kazandıracak dünya ve âhiret mutluluğunu kazanmaktır.
Görevimiz: İslâm’ın belirlediği iyi bir aile yuvası kurmak ve İslâm’ın istediği evladı yetiştirmek, hem Allah’a hem insanlara karşı sorumluluklarımızı yerine getirmeye çalışmaktır.

Hayat Boyu Prensiplerimiz:
1. Bütün işlerimizi İslâm’ın helaller ve haramlar dairesi içinde yürütmeliyiz.
2. Aramızdaki çekişmelerde hakem, İslâmî hükümleri iyi bilen âlimlerimizdir. Çünkü ölçümüz İslâm’dır.
3. Evimizi, anlayış ve davranış olarak Hz. Peygamber’in (s.a.s.) evine benzetmeye gayret etmeliyiz.
4. Önce kendi evimizi örnek bir yuva haline getirmeli, sonra da akrabalarımıza ve komşularımıza İslâm’ın müsaade ettiği ölçüde faydalı olmalıyız.
5. Her şeyden önce Allah Teâlâ’ya kul olduğumuzu bilip Allah’a kulluk yapmaya çalışmalı ve sonra da aile olarak karı-koca arasındaki haklara ve görevlere dikkat etmeliyiz.
6. Günlük, haftalık, aylık, senelik görevlerimizi ve işlerimizi aşağıdaki şekilde plânlamalıyız:
a) Günlük: İbadetlere dikkat, ev düzeni ve temizliği, yemek pişirilmesi, çocuk bakımı ve kocaya karşı sıcak ilgi.
b) Haftalık: Akraba ziyareti, faydalı İslâmî ders ve sohbetlerde bulunmak, komşularla İslâmî ve insanî ölçüler içerisinde ilgilenmek ve umumî ev temizliği.
c) Aylık: Bir aylık hayatın muhasebesi, bir aylık programın gözden geçirilmesi ve tedavî gerekiyorsa tedaviye yönelme.
d) Senelik: Uygun bir yerde zaman, imkân ve plâna göre tatil yapmak, uzak akraba ile imkân nispetinde alaka kurabilmektir.
7. Evde aile reisi, evin erkeğidir. Bunu Allah Teâlâ belirlemiştir: Nisâ sûresi (4), 34.
8. Müşterek işlerde, gerekiyorsa özel işlerde aile reisinin hanımıyla müşavere etmesi evin reisliğine zarar getirmez, belki fayda getirebilir.
9. Evde, mümkün olursa her gün yarım veya bir saat da olsa plânlı bir şekilde karı-koca ders yapmalıdırlar. Çünkü ailenin eğitimi toplumun eğitimi demektir.
10. Kız, erkeğe hitâben “hanım olarak sizden istediğim İslâm’ı yaşamama İslâmî bir şekilde yardımcı olmanız ve helal bir rızık yedirmenizdir” der; erkek de kıza hitâben “erkek olarak sizden istediğim, örnek şefkatli bir anne, evin mürebbisi, çocukları istikbale hazırlayan, erkeğinin dünya ve âhiret dostu ve mutlu bir arkadaşı olmanızdır ” der.
11. Mutlu bir aile için İslâm’ın öğrenilebileceği küçük de olsa bir kütüphane, mutfak ihtiyaçlarını karşılayacak bir kiler, koca ile alaka kurabilecek bir telefon bulunmalıdır.
12. Kadın yabancılarla görüşme hususunda kadın bile olsa, telefonla da olsa, evin reisi erkekle anlaşma içinde hareket etmeli ve rızasını gözetmelidir.
13. Karı-kocanın birbirlerinden öncelikle isteyeceği şeyler olduğu gibi zamanla kazanacağı ve gelişeceği şeyler olduğundan zamanla istemelidirler; önce belli bir ölçüde insan olmak sonra kâmil bir insan/kâmil mümin olmaya yönelmek…

İbrahim Cücük 28 Zilhicce 1440/29 Ağustos 2019 Perşembe