ERZURUM ETÜ AKDADEMİK PERSONEL ALIMI

Erzurum Teknik Üniversitesi 4 akademik personel alımı yapıyor. Başvurular 4 Mayıs tarihinde başlamış olup, son başvuru tarihi 18 Mayıs 2020’dir. Başvurusu kabul edilen adaylar sınava davet edileceklerdir. Sınava giriş tarihi 8 Haziran olup, sınav sonuçlarının açıklanma tarihi ise 15 Haziran’dır. Alım yapılan birim ve bölümler şu şekildedir;

Mühendis ve Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği bölümü için 1 Araştırma Görevlisi alımı yapılıyor. Bu kadroya başvuru yapacak adaylarda aranan şartlar;

Endüstri Mühendisliği Bölümünden lisans mezunu olmak.
Endüstri Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
Fen Fakültesi Matematik Bölümü için 1 Araştırma Görevlisi alımı yapılıyor. Bu kadroya başvuru yapacak adaylarda aranan şartlar arasında;


Uygulamalı Matematik alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
Rektörlük Bilgi İşlem Daire Başkanlığı için 1 Öğretim Üyesi alımı yapılıyor. Adaylarda aranan şartlar arasında;

Fakültelerin 4 yıllık bölümlerinin birinden mezun olmak,
Ters-Yüz Öğrenme (Flipped Learning) üzerine uygulamalı çalışmalar yapmış olmak,
Uzaktan Öğretim faaliyetleri kapsamında en az 2 yıl görev yapmış olmak ve bunu belgelemek.
Rektörlük Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi için 1 Öğretim Üyesi alımı yapılıyor. Bu kadro için aranan şartlar ise;

Fakültelerin Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İletişim Bilimleri, İletişim veya İnsan Kaynakları Yönetimi bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak,
Bu alanların birinde tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak,
Kariyer Rehberliği ve Danışmanlığı ya da İnsan Kaynakları pozisyonunda en az 1 yıl çalıştığını belgelemek.


Başvurular Hakkında Detaylar
Başvurunun şahsen veya posta ile kadronun ilan edildiği birime yapılması istenmektedir. Sonuçlar üniversitenin internet adresinde (https://erzurum.edu.tr) yayımlanacaktır. İnternet adresinde yapılacak duyuru tebligat niteliğinde olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Onaylı istenen belgelerin noterden veya resmi kurumlar tarafından "Aslı Gibidir" yapılarak onaylanması gerekmektedir. E-devlet üzerinden alınan belgeler de geçerlidir. Adaylar üniversite tarafından ilan edilen kadrolardan sadece birine başvuru yapabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Postadaki gecikmelerden üniversite sorumlu tutulmamaktadır. Eksik bilgi ve belge ile gerçeğe aykırı beyan ihtiva eden başvurularda sorumluluk adaya aittir.