Erzurum bir çok özelliği ile organik tarım ve hayvancılık açısından avantajlara sahip bir ilimizdir.

• Toprak ve su kaynaklarının kirlenmemiş olması.
• Organik hayvancılığa uygun çayır ve meraların olması.
• Zengin su kaynaklarının varlığı.
• İşgücü maliyetinin düşük olması.
• Kimyasal ilaç ve gübre kullanımının düşük düzeyde olması.
• Süt ve besi inekçiliği açısından geniş manada uygun yatırım alanlarının mevcudiyeti.
• Süt ve besi inekçiliği Ekonomi Bakanlığı, Tarım Bakanlığı ve AB-IPARD Programıtarafından desteklenmesi.
• Üretilen etin ve sütün pazarlanabileceği geniş bir pazarın bulunması.
• Arılı kovan sayısının fazla olması.
• Zengin florasının olması
• Arı ürünlerinin ikincil ürünlere dönüştürülerek katma değerinin artırılması.
• Bölge zirai mücadeleden ari olması.
• Balıkçılık için temiz su kaynakları.
• Yüksek rakıma bağlı ürün lezzet ve kalitesi.
• Su sıcaklıklarının üretimi engellemeyecek şekilde seyretmesi.
• Bölgede bulunan su ürünleri fakültesinin bilgi ve donanım olarak sektöre yoğun
olarak hizmet vermesi.