KASIM PAŞA CAMİİ;
Erzurum Kasım Paşa Mahallesindedir. Camii kitabesine göre Erzurum valisi Cerrah Kasım Paşa tarafından 1078 (H.1667) tarihinde yaptırılmıştır.

Kitabesinde “Avn-i hakla sa’y idüp Kasım Paşa/ Yaptı camii isteyüp lütf-i Mübin/ Eyleyip tahsin Melekler dediler/ Tarihin (kıldı zihi hayr-i Mübin) Sene 1078” yazılıdır. Dört satırlık kitabenin son satırındaki -tarihin- kelimesinden sonra yazılan kısmı ebced hesabıyla caminin inşa tarihini verir.
Ahşap destekli düz tavanlı camiler grubuna ait olan cami dört yönünde açılan ikişer pencere ile aydınlatılmıştır.

Caminin son cemaat yeri geçirdiği son onarımlarla kapatılmıştır. Giriş kapısı yuvarlak kemerlidir. Kapının iki yanında bulunan sütuncelerinin geometrik bezemeli başlıkları vardır. Girişin üstüne bir mahfil yapılmıştır. Düz ahşap tavanını yine ahşap direkler taşımaktadır. Tavanın orta kısmı yükseltilmiş etek kısmında ve göbekte yazılar yazılmıştır.

Mukarnas kavsaralı mihrap nişi beş kenarlıdır. Bu nişin içerisine sonradan konulmuş ayet yazan bir kitabe vardır. Yine mihrabı bitkisel bezemeli ve ayet yazılı yeni yapılmış çini panolarla sınırlandırılmıştır. A

mimber son dönem özelliğini yansıtırken tuğladan yapılmış silindirik gövdeli minaresi kare bir kaidenin üzerine oturtulmuştur. GEEAYK tarafından 13.11.1976 A-188 tescil edilmiştir.