DHBT BAŞVURU KOŞULLARI

 Diyanet'in çeşitli görevler için yaptırdığı din görevlileri sınavı.

DHBT nedir?

Ülkemizdeki devlet kurumlarından biri olan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım kadrolarına ilk defa, açıktan veya sözleşmeli atanacaklarda aradığı puanın elde edilmesini sağlayan bir sınavdır.

DİYANET daha önce yeterlik adıyla kendisi sınav yapmaktaydı. Daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı yaptı. 2014’te bu sınavı ÖSYM yapmaya başladı. DHBT 2 yılda bir yapılıyor. Mezun olabilecek durumda olan ve sınava girme şartını taşıyan Diyanet’te görev almayı düşünen adayların mutlaka 2020 de yapılacak bu sınava girmeleri gereklidir.

KPSS Ortaöğretim sonuçları 24 Aralık 2020 tarihinde açıklanacak.

DHBT başvuruları 29 Eylül 7 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak. KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) : 27 Aralık 2020 tarihinde uygulanacak. 2020 DHBT sınav sonuçları 27 Ocak 2021 tarihinde açıklanacak.

1) Kamu Personeli Seçme Sınavı, kısa adıyla KPSS, istisnai atamalar hariç, devlette memur olmak için gerekli bir sınavdır. Hangi kurum olursa olsun, devlet memuru olarak çalışmak isteyenler KPSS’ye girmek durumundadır. Kurumlar kendi kriterleri yanında alacakları personelden güncel KPSS puanı da talep etmektedirler. Bu puan kurumdan kuruma değişmektedir. Adayların, alabilecekleri en yüksek puanı almaları fayda sağlayacaktır.

Henüz devlet memuru olmayıp, devlet kurumlarından birisi olan DİYANET’te İmam, Müezzin veya Kur’ân Kursu öğreticisi olmak isteyenler de KPSS ile birlikte DHBT’ye de girmek zorundadır.

2) DHBT’ye başvurabilmek için en önemli şart dini öğrenim mezuniyeti şartıdır.

Bu da;

1- İHL mezunu olmak.

2- İlâhiyat Önlisans mezunu

3- İlahiyat Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi, Eğitim Fakültelerinin Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmenliği-DKABÖ- bölüm mezunu olmak şeklinde üç kategoriden herhangi birine uygun olmak yeterlidir.

Buradaki üç okuldan herhangi birisinden mezun olmayanlar, DHBT’ye başvuruda bulunamazlar.

Bunun için başka bir lise bitirenler İHL diploması için Açıköğretim İHL’den fark dersleri vererek İHL diploması alabilirler. Bunun için hafta sonu ders veren bünyesinde Açıköğretim İHL bulunan, size en yakın bir İmam Hatip Lisesine giderek Açıköğretim İHL ile ilgilenen müdür yardımcısından ya da herhangi bir Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünden bilgi alınabilir.

İlahıyat Önlisans diploması için de, YGS’YE GİREN öğrenciler tercih döneminde İlahıyat Önlisansı tercih edebilirler.

YGS’ye girmeyen ancak, YGS başvuru sürecinde sınavsız geçiş müracaatı yapan öğrenciler de tercih döneminde İlahıyat Önlisans tercihinde bulunabilir. Önlisansa başvuru için sadece lise mezunu olmak yeterli.

İlahiyat diploması için de, ya YGS sınavına girerek 4 yıllık İlahiyat Fakültelerini kazanmak ya da iki yıllık önlisansı okuyup daha sonra İlahiyat tamamlama programları (İLİTAM) aracılığıyla 4 yıla tamamlayarak İlahiyat lisans diploması almak mümkün.

Bu üç şarttan herhangi birini yerine getiren adaylardan, buna ek olarak sahip oldukları durumlar onları avantajlı kılabilir. Hafız olmak, İHL mezunu olup İlahiyat dışında 2yıllık önlisans ya da İHL mezunu olup İlahiyat dışında 4 yıllık lisans mezunu olmak DHBT’ye girişte ayrı kategori imkânı/avantajı sağlamaktadır.

3) Hem KPSS hem DHBT sınavına katılacağınız kategoriyi belirlerken öncelikle hangi kategoride katılacağınız önem taşıyor. Bunun için de KPSS başvurularının son günü esas alınarak mezun olduğunuz/olacağınız bölüm önem taşıyor.

Kuran kursu öğreticisi olmak için kpss'den kaç puan almalıyım?

Diyanet İşleri Başkanlığı, Fahri K.Kursu Öğreticisi(Gecici),Vekil imam Hatip ve müezzin kayyımların atamasını yeni sisteme(KPSS (DHBT) ) göre belirlendi.

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2-Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (b) bendindeki "Atanmalarında dini öğrenim şartı esas alman unvanlarda; itikat, ibadet, tavır ve hareketlerinin İslam törelerine uygunluğunun çevresinde bilinir olduğu şeklinde ortak bir nitelik taşımak.

3-En az İmam-Hatip Lisesi mezunu olmak,

4-2016 yılı KPSS (DHBT) puanı 60 ve üzeri olmak,

1-Görevlendirmeler 2016 yılı KPSS (DHBT) sınavı ve sözlü mülakat puanının ortalaması alınarak puanı en yüksek olandan başlanmak suretiyle,

2-Ortalama puanların eşit olması halinde 2016 yılı KPSS (DHBT) puanı fazla olan. bu puanında aynı olması halinde, hafızlık ve öğrenim durumu sırasına göre görevlendirmede öncelik verilecektir.

3-İhtiyaç olan ilçelerde 2016 KPSS (DHBT) puanı 60 ve üzeri puan olan müracaatçı olmaması halinde KPSS (DHBT)`yc girenler arasından İl Müftülüğü sınav kurulunca yapılacak mülakat sınavı neticesinde en yüksek puan alandan başlanmak suretiyle görevlendirmeleri yapılacaktır.

Diyanet, açıktan vekil personel alımında, nitelikleri taşımayan adayların alınmasına imkan veren düzenlemeyi değiştirdi. Yeni düzenleme gereğince asıldaki şartları taşımayan adaylar hiçbir surette açıktan vekil olarak alınamayacaktır. hatırlanacağı üzere yeni düzenleme, 6 Şubat 2014 tarihi itibariyle yürürlüğe girmişti.

Vekaleten atamalarla ilgili olarak, 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesine göre boş kadrolardan;

YENİ HÜKÜM

"c) Kur`an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım kadrolarına açıktan vekil olarak atanacaklarda, atanacağı kadro için asılda aranan şartları haiz adaylar arasından il müftülüğünce yapılacak sınavda başarılı olanların açıktan vekil olarak ataması yapılabilir."

DEĞERLENDİRME

Diyanet İşleri Başkanlığının önceki düzenlemesi, asılda aranan şartları taşıyan Kur`an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım bulunamaması halinde, mesleki yeterlik belgelerine göre, bu belgenin de bulunmaması halinde il müftülüğünün yapacağı sınava göre açıktan diyanet personeli alınabileceğini düzenlemişti.

Yeni düzenlemede, atanacağı kadro için asılda aranan şartları haiz adaylar olmaması halinde niteliği taşımayanların alınması uygulamasına son verilmektedir. Yeni düzenlemeye göre, asılda aranan şartlara haiz adaylar, il müftülüklerinde uygulanacak sınava göre açıktan vekil atanabilecektir.

ASILDA ARANAN ŞARTLAR

Madde 9 - (1) Kur`an kursu öğreticiliği giriş sınavına başvurularda ilk defa açıktan alınacaklar için;

a) İmam hatip lisesi veya üstü dini öğrenim mezunu olmak,

b) Yeterlik belgesine sahip olmak,

c) KPSS`den Başkanlıkça belirlenen puanı almış olmak,

şartları aranır.

Madde 10 - (1) İmam-hatiplik giriş sınavına başvurularda ilk defa açıktan alınacaklar için;

a) İmam hatip lisesi veya üstü dini öğrenim mezunu olmak,

b) Yeterlik belgesine sahip olmak,

c) İmam-hatiplik yapmaya mani bir özrü bulunmamak,

ç) KPSS`den Başkanlıkça belirlenen puanı almış olmak,

şartları aranır.

Madde 11 - (1) Müezzin-kayyımlık giriş sınavına başvurularda ilk defa açıktan alınacaklar için;

a) Lise veya dengi okul mezunu olmak,

b) Yeterlik belgesine sahip olmak,

c) Hafız olmak (İmam hatip lisesi mezunları için bu şart aranmaz.),

ç) KPSS`den Başkanlıkça belirlenen puanı almış olmak,

şartları aranır.

SINAVLKARDA NASIL SORU SORULUYOR

Sınavda adaylara, çoktan seçmeli 40 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacaktır.

DHBT-1 ve DHBT-2 sınavlarında 20’şer soru olmak üzere toplam 40 tane (5 şıklı) test sorusu sorulmaktadır. 40 soruya toplam 60 dakika süre tanınmaktadır.


DHBT’nin ilk bölümü (DHBT-1) temel din bilgisi sorularından oluşacaktır ve tüm öğrenim düzeyleri için ortak olacaktır. İlk (20) soru bütün adaylara aynı kaynaktan sorulacaktır.

Testte yer alan ilk 20 soru (DHBT-1) temel din bilgisi sorularından oluşacaktır ve tüm öğrenim düzeyleri için ortak olacaktır. Konu başlıkları aşağıda verilmiştir:

a) İslam İnanç Esasları

b) İslam İbadet Esasları

c) Kur’an Bilgisi (Kur’an tarihi, tecvid, Kur’an’ı anlama ve meal bilgisi)

d) Siyer

e) İslam Ahlakı

İkinci 20 soru (DHBT-2) adayların öğrenim düzeyine göre farklılık gösterecektir. Bu sorular, lisans düzeyinde sınava katılacaklar için İlahiyat Fakültesi müfredatını, ön lisans düzeyinde sınava katılacaklar için İlahiyat ön lisans programı müfredatını, ortaöğretim düzeyinde sınava katılacaklar için İmam Hatip Okulları müfredatını içeren sorulardan oluşacaktır. Konu başlıkları aşağıda verilmiştir:

a) Tefsir

b) Fıkıh

c) Hadis

d) Akaid & Kelam

e) İslam Tarihi

f) Dinler ve Mezhepler Tarihi

g) Dini Hitabet

Testte yer alacak sorulara ilişkin örnek sorular hazırlanmıştır. Adaylar aşağıdaki bağlantıdan hazırlanan örnek sorulara erişebileceklerdir. DHBT’de yer alan Kur’an-ı Kerim metinleri ve mealleri “Türkiye Diyanet Vakfı, Yayın No: 86/A, ISBN: 978-975-389-081-6, Kur’an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali” isimli kaynaktan alınacaktır.

NASIL ÇALIŞALIM

Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sınavına girecek din görevlisi adayları sınava kısa süre kala nasıl etkili hazırlanırım sorusuna cevap aramaktadırlar. ERZURUMSAYFASI yetkilileri olarak sınava girecek adaylara tavsiyelerimiz maddeler halinde aşağıda sıraladık.

Öncelikle sosyal medya, whatsapp, tv ya da sizi ders çalışmaktan alıkoyacak her şeyden uzaklaşın…
Uzun uzadıya konu anlatımı çalışmak yerine soru gelme ihtimali olan konuları nokta atışı tespit edip eksiğiniz varsa özetine çalışmalısınız…
Konu anlatımı yerine soru çözümlü sorulara bakın..
Takıldığınız yada çok hata yaptığınız kısımları not alıp, gözünüzün önünden ayırmayın..
Anlaşabildiğiniz arkadaşlarınızla soru-cevap yapın..
Başarılı bir sınav performansı için planlı olarak ders çalışmak ve soru çözmek kadar önemli olan bir başka şey de kişinin kendisine hem fizyolojik hem de duygusal açıdan iyi bakmasıdır…
Sınava kısa bir süre kala yapılacak en doğru işlerden biri de bol bol deneme çözerek eksikleri belirlemek ve bu eksiklerle ilgili genel tekrarlar yapmaktır.

27 10 2020 TARİHLİ ALIM İLANI

Başvuruları 27.10.2020 tarihinde sona eren 2020 Yılı 4-B Sözlesmeli (KKÖ, İ-H, M-K) Alımı Sınavı​ndaki unvan gruplarına göre sınava çağrılacak son sıradaki adayın KPSS puanı (Taban Puan) aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

BAŞVURU UNVANI
​KONTENJAN GRUBU
​​TABAN PUAN​
​​4/B İ-H​
Diğer Lisans + İ.H.L.
50,04638


Diğer Lisans + İ.H.L. + Hafız
52,11946


​Diğer Lisans + İlahiyat Önlisans + İ.H.L. + Hafız
​52,03863


​Diğer Lisans + İlahiyat Önlisans + İHL/Lise
​62,34026


Diğer Ön Lisans + İ.H.L.
55,80768


İ.H.L.
​80,8915


İ.H.L. + Hafız​
​51,48071


​İlahiyat Fakültesi
​50,01784


​İlahiyat Ön Lisans
​79,05012​


​İlahiyat Ön Lisans + İ.H.L.
​63,39771


​İlahiyat Ön Lisans + İ.H.L. + Hafız
54,60611

4/B K.K.Ö.
İ.H.L. + Hafız
78,50163


İlahiyat Fakültesi
66,0175


​İlahiyat Ön Lisans + İ.H.L.
82,3131

4/B M-K
Diğer Lisans + İ.H.L / Lise + Hafız
53,63655


​Diğer Lisans + İlahiyat Önlisans + İHL/Lise
​59,66942


​Diğer Ön Lisans / İlahiyat Ön Lisans + İ.H.L.
​63,21043


​Diğer Önlisans + İ.H.L / Lise + Hafız
​53,12023


​İ.H.L.
​80,26655


​İ.H.L. / Lise + Hafız
​59,2899


İlahiyat Fakültesi
55,1639


İlahiyat Ön Lisans + İHL/Lise + Hafız
64,79014