Covid-19 salgınına kapsamında kamu çalışanlarına yönelik tedbirleri içeren Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Mesai saatleri yeniden belirlendi. Çalışanlar için esnek mesaiye yeniden dönülüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete’de yayımlanan Genelgede, korona virüs salgınının yayılımının en aza indirilmesi amacıyla salgın mücadelesi, salgının etkilerinin azaltılması çabalarını zafiyete uğratmamak şartıyla;

Çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinin uygulanabileceği belirtildi. Bu yöntemlere dair usul ve esasların Cumhurbaşkanlığı, bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları için üst yönetici, bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları için bakan; taşra teşkilatları ile mahalli idareler, bağlı kurum ve kuruluşları ile mahalli idare birlikleri için ilgisine göre vali veya belediye başkanı, diğer kamu kurum ve kuruluşları için ise üst yönetici tarafından belirleneceği ve bu yetkilerin devredilebileceği ifade edildi.

işte genelge