Cumhurbaşkanlığı iletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Ayasofya mesajı.

Cumhurbaşkanlığı iletişim Başkanı Fahrettin Altun Ayasofya mesajında geleceğe dair bir işaret verdi. Ayasofya'nın yakın zamanda açılabileceğini belirtti.

Bilindiği üzere Ayasofya 24 Kasım 1934 tarih ve 2/1589 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile müzeden camiye çevrilmiştir. 27 Mayıs 1453 tarihinde Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethinin ardından cami olarak hizmet etmeye başlayan Ayasofya, 1 Şubat 1935 tarihinden bu yana müze olarak kullanılmaktadır.

1453 yılında Fatih Sultan Mehmed’in İstanbul’u almasıyla camiye dönüştürülen bu mabed yüzyıllarca cami olarak hizmet vermiştir.

Eski Türk Tarih Kurumu Başkanı Yusuf Halaçoğlu Milletvekili olduğu dönemde Ayasofyanın camiye dönüştürülmesi için kanun teklifi hazırlamıştı.

Ayasofya’nın 19 Şubat 1936 tarihli tapu senedine göre Fatih Sultan Mehmed Vakfı adına "türbe, akaret, muvakkithane ve medrese-i müştemil Ayasofya’yı Cami-i Şerifi" olarak tapulu olduğu, Vakıflar Genel Müdürlüğü Kütük Defterinde de cami olarak kayıtlı olduğu aktarıldı. “Bugün, tüm selatin camilerimiz sabah ezanından yatsı ezanına kadar, haftanın her günü, hangi dinin mensubu olduğuna bakılmaksızın herkesin ziyaretine, ibadetine ücretsiz olarak açıkken, Ayasofya, yasalara, hukuka aykırı olarak, ancak müze olarak ziyaret edilebilmektedir" denilen gerekçede, "kanun teklifinin, 481 yıl ezan sesinin yankıları ile ayakta kalan, İstanbul’un fethinin simgesi olan Ayasofya’nın, cami olarak yeniden ibadete açılması amacı ile hazırlandığı" belirtildi.

Son günlerde sosyal medyada yüzbinlerce Ayasofya mesajı var. Ayasofya'nın vakfiyesine uygun olarak camiye dönüştürülmesini ibadete açılması vatandaşlarca yoğun olarak talep ediliyor. Daha önce iznik ve Trabzon Ayasofyaları camiye döndürülmüştü. Bunu hem halkımız ve hemde tüm İslam dünyası bekliyor.

Şimdi sıra büyük Ayasofyada. Fatih'in bizzat vakfiyesine cami dışında kullanmayın dediği Ayasofya 1935'ten beri müze olarak kullanılıyor. 

1934 Yılında bir Bakanlar kurulu kararı ile müzeye dönüştürülmüş 1935 yılından itibaren müze olarak açılmıştı. 

Ayasofya'nın müze olması için Amerikalı Withemorre çok çaba sarf etmiş buranın müze olması için tamirat adı altında cami görüntülerini yok edecek çalışmalar yapmıştı.  

Amerikan Bizans Enstitüsü tarafından görevlendirilen özel pasaportla Rusya'da ve Türkiye'de önemli görevler yapan Whittemorre Atatürkle görüşmüş buranın müze olması için bizzat ikna etmiştir.

Ayasofya'nın müze olmasına en çok, Ülkesinde Türklerden kalan camileri Kilse yapan Yunanlılar ve Amerika'daki Bizans yanlıları sevinmiştir.

Ayasofya'nın tapu kayıtlarında halen daha Cami ibaresi geçmektedir. Burası Ayasofya Camii Kebiri diye resmiyette kayıtlıdır. Buranın müze olması müze kullanılması hem Fatih vakfiyesine hem de kanunlara aykırıdır. Vakıfların vakfiye amaçları doğrultusunda kullanılması Anayasal bir zorunluluktur.

FATİHİN VAKFİYESİ HALEN TÜRKİYE'DE BULUNUYOR 

Sultan Fatih, İstanbul′u fethettikten sonra ilk iş olarak Ayasofya′yı camiye çevirirken yazdığı vakfiyede “Kim Ayasofya’yı camiye dönüştüren vakfiyemi değiştirip onu camilikten çıkarırsa en büyük haramı işlemiş olur. Allah’ın, Peygamberin, meleklerin ve bütün Müslümanların ebediyen lâneti onların üzerine olsun. Kim bunları (vakfiyeyi) gördükten sonra değiştirirse, vebali bunu değiştirenlerin üzerine olsun” diye beddua etmişti.

SULTAN FATİH’İN AYASOFYA VAKFİYESİ ŞÖYLE:

“İşte bu benim Ayasofya Vakfiyem, dolayısıyla kim bu Ayasofya’yı camiye dönüştüren vakfiyemi değiştirirse, bir maddesini tebdil ederse onu iptal veya tedile koşarsa, fasit veya fasık bir teville veya herhangi bir dalavereyle Ayasofya Camii’nin vakıf hükmünü yürürlükten kaldırmaya kastederlerse, aslını değiştirir, füruuna itiraz eder ve bunları yapanlara yol gösterirlerse ve hatta yardım ederlerse ve kanunsuz olarak onda tasarruf yapmaya kalkarlar, camilikten çıkarırlar ve sahte evrak düzenleyerek, mütevellilik hakkı gibi şeyler ister yahut onu kendi batıl defterlerine kaydederler veya yalandan kendi hesaplarına geçirirlerse ifade ediyorum ki huzurunuzda, en büyük haram işlemiş ve günahları kazanmış olurlar. Bu sebeple, bu vakfiyeyi kim değiştirirse;
Allâh’ın, Peygamber’in, meleklerin, bütün yöneticilerin ve dahi bütün Müslümanların ebediyen laneti onun ve onların üzerine olsun, azapları hafiflemesin onların, haşr gününde yüzlerine bakılmasın.
Kim bunları işittikten sonra hala bu değiştirme işine devam ederse, günahı onu değiştirene ait olacaktır.
Allâh’ın azabı onlaradır.
Allâh işitendir, bilendir.”
(Fatih Sultan Mehmed Han / 1 Haziran 1453)

CUMHURBAŞKANININ AÇIKLAMASI HEYECAN OLUŞTURMUŞTU

ABD Başkanı Trump’ın Suriye’nin toprağı olan Golan Tepeleri’nin İsrail’e peşkeş çekmesine tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya’nın müze olmaktan çıkartılacağını söyleyerek, “Yani Ayasofya'yı müze olmaktan çıkarıp Ayasofya'yı cami ismiyle müsemma hale getiririz." Açıklaması kamuoyunda büyük bir heyecan oluşturmuştu. İşte bu koronavirüs belasından kurtuluşunun müjdesi olarak buranın yakın zamanda Cumhurbaşkanının kararı ve ilanıyla camiye dönüştürüleceği bekleniyor.