Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum'a geliyor

Her gelişinde vatandaşın beklentisi fazla ancak Erzurumda sorunları çözecek sözler verilmiyor. Bu defa ne konuşacağı ve ne söz vereceği merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan işssizlikten göçe mecbur kalan kentte ak partili gençlerle buluşacağı ve birçok park ve yeri açacağı belirtiliyor.

Kuraklığın ve ithalata dayalı ekonominin olumsuz etkiledigi Erzurum'da ne esnafın yüzü gülüyor ne de tarım ve hayvancılıkla uğraşan köylünün. 

Esnaf Pandemiden dolayı büyük zararda. Ne kirasını ödeyebiliyor ne de vergi SGK primini. Banka kredileri ile de beli bükülen esnaf faizsiz destek bekliyor. Ve SGK Primlerinin ve Vergilerin Pandemi dönemi için affını isityor. Kilo işi altınla kiraya verilen Taşmağazalar semtinde ve birçok semtte dükkanlara asılan ‘satılık’ ilanlarını görmeyen kaldı mı?

İthalata dayalı uygulanan ekonomik model yüzünden hayvancılıkla uğraşan köylü zararda. Yem ve saman zirve yapmış durumda. Köylü kışı nasıl geçireceğini düşünüyor. Hayvancılıkta milli kararlar bekleniyor. Erzurum’da hayvancılık ya da çiftçilik sektörü ile uğraşan kaldı mı? Artık et Balıkesir’den ve yurt dışından, saman Güneydoğu’dan geliyor. Meralar hayvan sesine hasret kaldı.

Gençler işsiz. Erzurumda 10 binin üzerinde işssiz olduğu belirtiliyor. İş alımları torpil ve aracıya dayalı genelde yapılıyor. Binlerce genç kafelerde zaman öldürüyor. İşe öncelikli kadınların alınması genç erkekleri kahve köşelerine itiyor.

Şehirde arsa üretimi noktasında önemli sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu da haliyle arsa fiyatlarının yükselmesine, beraberinde konut fiyatlarının yükselmesine neden olmaktadır. Sosyoekonomik analizleri yapılarak, şehrin konut ihtiyacı giderilmelidir. Belediyelerin arsa üreterek özel sektörün önünü açmalıdır.

Doğlagazın en çok tüketildiği Erzurum'da doğalgaza indirim isteniyor.

Asgari ücret politikasının bölgeler arası gelişmişlik farkının göz önünde bulundurularak işverenler açısından yükü hafifletilmelidir.

Elektrik, ısınma vd. giderler kapsamında alınan vergiler iklim koşulları göz önüne alınarak değerlendirilmelidir. Çünkü bu durum yatırımcının bölgeye bakışında olumsuz etki yaratarak yatırım yapmasına engel olmaktadır.

Erzurum’da 6 ay doğalgaz, soba, kalorifer yakılıyor. Şehirde yaşayanların göç etmesini önlemek için gelir, emlak, ÖTV, KDV gibi vergi kalemleriyle doğalgazda indirim yapılmalı. Çalışan ve emeklilere Erzurum’da yaşadıkları için artı ücret ödenmeli. Geçmiş yıllarda kok kömüründe indirim yapılıyordu, Doğu’da görev yapanlar da ek ücret alıyordu.

Hayvancılık konusunda bölgemiz yeterli arazi ve altyapıya sahip olmasına rağmen, bölge şartlarına uygun desteklerin yetersiz kalması sebebiyle büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısının kapasitenin altında olduğu görülmektedir.

Tarıma ve tarıma dayalı sanayi alanında politika ve uygulama sahasında gerekli altyapının tamamlanması, yerel inisiyatifin modern ticaret anlayışına uygun Büyükbaş hayvancılık potansiyelini azami derecede geliştirecek önlemler hayata
geçirilmelidir. Uluslararası ölçekte rekabet edilebilirliğin sağlanmasına yönelik olarak hayvancılık teşvikleri uygun olarak verilmelidir.

Erzurum Sanayi mahallesi çok eski bir mahalle olduğu halde şehirleşme konusunda halen kazma vurulmuş değil.

İstanbul’dan saatte ortalama 200 kilometre yapan trenin hızını Erzincan’da 100 kilometreye indirdikten sonra Erzurum’a gönderirseniz şehirde yaşayanların gelecek ile ilgili umutlarını kırılmaz mı?

Erzurum’un sanayileşmesini sağlayacak olan Cazibe Merkezleri Projesi ne zaman başlayacak?

Bürokraside liyakate önem verilmesi gerekirken yandaş-akraba atamaları ile kurumlar dolduruldu.

Belediyeler iyi çalışıyor yanlız yaptığı işlere yeterli denetim yapılıyor mu? Tüm belediyelerin harcamaları mercek altına alınmalı. Kiralık araba lüksüne son verilmeli. Yandaşa ihaleye son verilmeli. Lüks ve israfın önüne geçilmeli.

 YATIRIM RİSKLERİ
 Ekonomik istikrarı zedeleyebilecek ticari risklerin artması (işsizlik, artan döviz kuru, vergi
ve SGK yükü, artan faiz oranları nedeniyle yükselen kredi maliyetlerinin yatırımları
olumsuz etkilemesi vb.
 İmalat sanayinin yok denecek kadar azalması,
 Yerel üretimin tanıtım ve satışının yeterince yapılamaması,
 Üretim ve sanayi alanında doğalgaz, elektrik vb. enerji maliyetlerinin artması,
 Bürokrasinin yatırımcılara çıkardığı engeller,
 Komşu ülkelerle ticari ilişkileri geliştirecek mekanizmaların ortaya konulmamış olması,
 Gelecekte ihtiyaç duyulabilecek sektör ve mesleklere yönelik planlamanın yapılmamış
olması,
 Finansal sermayenin şehri terk etmesi,
 Tarım, hayvancılık ve bu sektörlerin sanayileşmesine dönük hamlelerin yetersizliği,
 Yeraltı kaynaklarının yeterince kullanılamaması