AYT Edebiyat Soruları ve Cevapları 2021 

Fahriye sorusu Vehbi Acun Rum şıkkı

Şiir bilgisi Teşbih

Şiir türü mustezat

Para Tohum: Necip Fazıl 

Şiir: İlhan Berk

Tür verilen soru Tezkire

Dine dine gazeli Aşığım izdirani olan şık 

Masal Kalyanma,karapaoamkara, binbir gece

Eser Sergüzeşt 

Karakter sorusu Bihruz ve Efruz 

Karagöz, fasıl, muhavele aynı değil 

Ekspersiyonizm

Olay çevresinde gelişen metinden alınmamıştır.

İki şiir verilen soru Tema

Kerem Kasidesi Ahmet Paşa 

Beyit içerik bilgisi ile övünme

Mani su gelir akar gider farklı olan redif