Anadolu Eğitim Sendikası -AES Okul Nöbet yönetmeliğine dava açtı.

Sendika açıklaması :

ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE YAPILAN NÖBET DÜZENLEMESİNE DAVA AÇTIK

05/09/2019 tarih ve 30879 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan MEB ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK'in 38. Maddesi ile aynı yönetmeliğin 91. Maddesinin ikinci fıkrasının (h) bendinde yapılan " “h) Çeşitli nedenlerden dolayı öğretmeni bulunmayan sınıfın düzeni ve öğrencilerin etüt çalışması, o saatte dersi bulunmayan nöbetçi öğretmen tarafından sağlanır. Nöbetçi öğretmenlerin hepsinin dersinin bulunması durumunda ise nöbetçi müdür yardımcısı gerekli tedbirleri alır.” şeklindeki düzenlemenin iptali için dava açtık.

İlgili mevzuata göre nöbetçi öğretmen, çeşitli nedenlerden dolayı öğretmeni bulunmayan sınıfın düzenini ve öğrencilerin etüt çalışmasını genel gözlem ve yöneltme yoluyla yapmalıdır.
NÖBETÇİ ÖĞRETMENDEN, TÜM DERS SAATİ SÜRESİNCE SINIF İÇİNDE BULUNMASINI BEKLEMEK HAKKANİYETE VE NÖBET DÜZENİNE AYKIRI OLACAKTIR.
Bunun yapılması halinde öğretmenin nöbet görevinden beklenen genel fayda da azalmış olacaktır. Kendisine Toplu Sözleşme ile tanınan ek ders ücreti hakkı dışında mevzuata göre bu konuda başka bir ek ders ücreti ödenmesi mümkün olmadığına göre nöbetçi öğretmenden ders süresince sınıfta öğrencilerin başında durmaya zorlamak mümkün değildir. Nöbet görevindeki asıl amaç, okuldaki eğitim ve öğretim ortamının sürekliliğini sağlamaktır. Nöbetçi öğretmen de kendisine verilen nöbet görevini belirlenen nöbet yerinde, bu amaca hizmet edecek şekilde yapacaktır. Ders esnasında, koridorlarda, bahçede sükuneti sağlamak, eğitim ve öğretim ortamını bozacak muhtemel aksaklıkları tespit edip hemen gerekli tedbiri alması için yöneticileri uyarmak gibi görevlerini yerine getirecektir. Bu kapsamda “çeşitli nedenlerden dolayı öğretmeni bulunmayan sınıfın düzeni” de öğretim ortamının bozulmasını önlemek amacıyla genel gözetim şeklinde yapılmalıdır. Öğrencilerin etüt çalışması konusunda yönlendirilmesi de bu şekilde genel yönlendirme biçiminde yapılmalıdır.

Anadolu Eğitim Sendikası Hukuk Sekreterliği