6 Şubat 2021 CUMARTESİ

Resmi Gazete

Sayı : 31387

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 3518

1 -Ekli I sayılı listede belirtilen fakülte ve enstitülerin kurulması ile ekli II sayılı listede belirtilen fakülte ve enstitülerin kapatılmasına,

2-Ekli III sayılı listede belirtilen yüksekokul ve fakültelerin adlarının karşılarında gösterildiği şekilde değiştirilmesine,

2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 30 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.

5 Şubat 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

5/2/2021 TARİHLİ VE 3518 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

6 Şubat 2021 CUMARTESİ

Resmi Gazete

Sayı : 31387

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 3519

1 -Ekli I sayılı listede belirtilen fakülte, enstitü ve yüksekokulların kurulması ile ekli II sayılı listede belirtilen enstitü ve yüksekokulların kapatılmasına,

2- Ekli III sayılı listede belirtilen fakültelerin adlarının karşılarında gösterildiği şekilde değiştirilmesine,

3- Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Suriye'de (Çobanbey/Halep) Çobanbey Tıp Fakültesi ile Çobanbey Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu kurulmasına,

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek 39 uncu maddesi ile 2809 sayılı Yükseköğretim Kuramları Teşkilatı Kanununun ek 30 uncu ve ek 158 inci maddeleri gereğince karar verilmiştir.

5 Şubat 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN