Sınavdan çıkan öğrencilerin verdiği bilgilere göre hatırlanan sorular

Coğrafi koşullar sorusu Göçebe yaşamın çıkış sebebi 

Nizamülmülk sorusu ve Fetih leri kolaylaştırmak 

1921 Anayasası ile ilgili soru Güçler ayrılığı 

Abbasilerin uyguladığı politika sorusu Mevali politikasından vazgeçme