2020 LGS kapsamında yapılacak Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu güncellendi. Sınav, 20 Haziran 2020 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Bu yıl tüm öğrenciler sınava kendi okullarında girecek.

Kılavuzda yapılan önemli değişikliklerden biri de sınav giriş belgelerine ilişkin. Belgeler, okul müdürlükleri tarafından elektronik ortamdan alınarak onaylanıp, öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacak. Daha önceki uygulamada öğrenci ya da veliler sınav giriş belgelerini okul müdürlüklerinden teslim alıyordu.
Kılavuzda yapılan bir diğer değişiklikle adayların geçerli kimlik belgesinde, yani nüfus cüzdanı ya da T.C. kimlik kartlarında, 15 yaşından itibaren fotoğraf bulundurulması şartı aranmayacak.

Fotoğraflı sınav giriş belgesi 10 Haziran 2020 tarihinden itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacaktır.

Nakil, zorunlu ikamet değişikliği, mevsimlik işçi, yurt dışından gelmiş olanlar, tayin nedeniyle yer değişikliği gibi mücbir sebeplerden başka illerde bulunan öğrencilerin sınava katılabilmesi için, bu durumdaki öğrencilerin velileri, il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine 15 Haziran 2020 tarihine kadar başvuru yapabilecek.
Ayrıca yapılan değişikliğe göre öğrencilerin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler sınavdan en az 7 gün önce e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminden ilan edilecek.

Merkezî Sınav, 20 Haziran 2020 Cumartesi günü yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturum 09.30’da, ikinci oturum 11.30’da başlayacaktır.

Sınav sonuçları, 16 Temmuz 2020 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinden açıklanacak.

OKUL MÜDÜRLÜKLERİNİN YAPACAĞI İŞLEMLER
4.1. Okulda kayıtlı olan öğrencilere ait bilgileri, elektronik ortamda yer alan bilgilerle karşılaştırmak,
doğruluğunu ve güncelliğini kontrol ve takip etmek,
4.2. Öğrenciye ait sınav giriş belgesinde yer alacak fotoğrafı güncellemek,
4.3. Merkezî Sınav işlemleri ile ilgili öğrenci ve velileri bilgilendirmek, rehberlik etmek,
4.4. Öğrenimlerinin bir bölümünü herhangi bir sebeple yurt dışında geçirmiş ve hâlen yurt içinde eOkul sistemine kayıtlı olarak 8’inci sınıfa devam eden öğrencilerin, yurt dışı eğitim öğretim
bilgilerine ilişkin denklik kayıtlarını e-Okul sistemine işlemek,
4.5. Fotoğraflı sınav giriş belgesini elektronik ortamdan alarak onaylayıp öğrencinin sınava gireceği
salon ve sırada hazır bulundurmak,
4.6. Okulunda sınav tedbir hizmeti alması gereken özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin
velileri/vasileri ile irtibata geçerek öğrenciye uygun sınav tedbir hizmetini belirlemek ve EK-2
“Sınav Tedbir Hizmetleri Bildirim Formu”na işleyerek ilgili RAM’a göndermek,
4.7. Öğrenciler Merkezî Sınavda, e-Okul sisteminde kayıtlı olan zorunlu Yabancı Dil dersinin testinden
sorumlu olacaktır.
Buna bağlı olarak,
- Okulunda birden fazla Yabancı Dil dersi alan öğrencilerin,
- Şubesi değişen öğrencilerin,
- Nakil işlemi yapılan öğrencilerin,
zorunlu Yabancı Dil dersini e-Okul sistemine işlemek.
 Geçici eğitim merkezlerinde öğrenim gören öğrencilerin Yabancı Dil dersi, okul koordinatörleri
tarafından işlenecektir. Bu konuyla ilgili öğrencilerin ferdi bildirimleri dikkate alınmayacaktır.
4.8. İlgili mevzuat hükümleri gereği Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden muaf olan öğrencilerin
bilgilerini e-Okul sisteminde not bilgileri ile ilgili bölüme işlemek.
4.9. İşitme yetersizliği, zihinsel yetersizliği veya otizm spektrum bozukluğu olan öğrencilerden,
Yabancı Dil dersinin testinden muaf olmak isteyenlerin bilgilerini MEBBİS-RAM modülüne
işlenmesi için ilgili RAM’a göndermek,
4.10. Okulda kayıtlı olan öğrencilerden evde veya hastanede eğitim hizmeti alan öğrencilerin
velisi/vasisi ile irtibata geçerek öğrencinin sınava girmek istediği adres bilgisini aldıktan sonra
ilgili RAM’a bildirmek,
4.11. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerle ilgili işlemleri 15 Nisan 2020 tarihine kadar tamamlamak,
4.12. Okulun internet bağlantısı olmaması veya herhangi bir aksaklık durumunda gerekli tedbirleri
alarak, başka bir okul veya il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün internet erişim imkânlarını
kullanarak öğrencilerle ilgili işlemleri takip etmek.

GÜNCEL 2020 KLAVUZ İÇİN TIKLAYINIZ