21 Nisan 2019 tarihinde uygulanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavının (2019-MEB-EKYS) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı yayınlanmıştır.

2019 YÖNETİCİ ATAMA SINAVI SORU VE CEVAPLARI

 

2019 Müdür Yardımcılığı Resmi Olmayan Soru ve Cevaplar

2019 Yılında vefat eden Ayşen Grudanın oynamadığı film: Gülen Adam

2003 yılında Erzincan, Denizli valisi trafik kazasında vefat eden:  Recep Yazıcıoğlu

Matematikteki kök sorusu: 8

Seyfiye sınıfı: Sadrazam,

Tarihten beri yetiştirel tarım ürünü: üzüm

Matematikteki dairesel soru: 24 (Balon sorusu)

Cumhurbaşkanı aday gösterme siyasi partiler en az yüzde kaç oy almalı: % 5

4688 Sendika üyeliği kabul edilmeyen itiraz süresi: 30 gün iş mahkemesi

Hangisi Osmanlı Eğitim verilen yer değildir: Türbe

Matematik hangi gün olabilir: I ve II (Çarşamba ve Cuma) Şubat 28 çekince Cumada oluyor

Yıldızlı şekil sorusu: 6 (B:4 - A:2 bulunur)

Okul müdürünün kullanmadığı güç: Zorlayıcı

4483 sayılı kanun soruşturmaya itiraz: Doğru Cevap: 10 Gün (Dikkat: 657 sayılı deseydi ceza verilmesine itiraz 7 gün olurdu!)

Milli Eğitime bağlı yükseköğretim okulu açma: Cumhurbaşkanı izni (1739 sayılı kanunda madde:44)

Müdürün öğretmeni sürekli eleştirmesi: Yıldırma

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Üye sayısı: 7 asil 4 yedek 

Türkçe Noktalama işareti sorusu: II ve IV Cevap C

Mikroklima oluşmasının sebebi: Yükselti farklılıkları

Paragraf ana düşünce:  Bazı ülkeler yasalarını değiştirmek zorunda kalabilir Doğru Cevap C

Mondrostan sonra kurulan Cemiyet: Kilikyalılar

Wilson ilkeleri ile alakalı soru: Sömürgecilik ile alakalı cevap

Kitap Ayraç sorusu: 3/4

Sakarya savaşı sonuçlarından değildir: Teşkilat-ı Esasiye

Salih beyin istifasının sonucu -  İstanbul’un işgali Misak-ı milli sonrası

Osmanlıda kitapları görselleştirmek için kullanılan: minyatür

Karstik plato sorusu: Teke 3 Numara

Matematik asal karelerin 3 sütundaki sayıların toplamı: 28

İskenderun sancağı hangi antlaşma ile: Ankara antlaşması

Atatürk ilkesi ile alakalı soru: İnkılapçılık

Ekonomik değişikliklerle çalışanın güdülenmesi - Klasik yaklaşım

Eğitim ile alakalı bir sorunun cevabı: Değer aşılama

Müdürün müdür yardımcısına verdiği görev: Yaşatma

3 tane daire sorusu (pergelle çizdiği soru) I ve II

Sunuş ile alakalı soru: Etkileşim fazladır cevabı yanlış

Göreve 1-2 gelmeyen öğretmen sorusu: Cevap I ve II (III öncülü olamaz disiplin cezasını yüksek disiplin kurulu değil mülki amir verir)

Orta Asya Türk Devletlerinde ülke sınırları genişlediği için: İkili teşkilat uygulandı

Annesi hasta olduğu için okula sürekli devamsız olan çocuk ile müdür arasındaki yoklama sorusu: Merhamet - adalet

Çoklu zeka sorusu: Sosyal - Görsel - Kinestetik

Okula yeni gelen Seda öğretmeni karşılama: Örgütsel Kültür

Felsefi kuram sorusu: Daimicilik

Yönetmelik ile alakalı soru: Anayasa Mahkemesi

Türkçe Paragraf yer değiştirme sorusu: II ve III

İstanbula göç sorusu: Hammadde

Kantin gelirleri ve Haftasonu kursu: İşletme gelirleri - Ayni ve nakdi bağışlar

5018 kamu mali yönetim sorusu Merkezi yönetim bütçesi ile ilgili sorunun cevabı: 75 gün önce 

Kriz durumunda ne yapılmaz: Öğrenciler rutin işlere döndürülür.

Okuldaki su baskını: Kriz durumu

Farklı düşünme ile alakalı eğitim sorusu: Düşünce çerçevesi

Problem durumu ile alakalı soru: Problem çözme basamaklarını (net değil)

Matematik Grafik sorusunu: A yukarıda küçük kutucuklar (homojen başarılı olduğu için daha küçük kutular), B aşağıda biraz daha büyük kutucuklar şeklindeydi.

Rehberlik ile alakalı Müdürün görevleri hangileridir: 1 ve 2 (3. öncülde yer alan dosya hazırlamak Okul psikolojik danışmanı ve rehber öğretmenin görevidir.) (Net olmayabilir)

Eğitim ile alaklı bir soru: Dur - Düşün.

Sert zemini Plastik Zemine çevirme - Okul yöneticisinin yeterliliği: Karar verme

Serbest Cumhuriyet Fırkası sorusu: Adaletli vergi seçeneği

Cumhurbaşkanın atadığı kişiler: I. Bakanlar II. Üst düzey yöneticiler III. Milletvekilleri (Doğru Cevap: I ve II)

Dilekçe sorusunun cevabı:Kamu kurumuna yapılan şikayet dilekçeleri dikkate alınır.

Türkçe Noktalama işareti ile alakalı soru: -erek zarf-fiil eki almış kelimelerden sonra virgül konmaz

Teknoloji ile alakalı soru: Bilgisayar laboratuvarını bilgisayarla donatmak.

Matematik üzerine yüksek lisans yapmış  müdür öğretmenlerine öğretimsel yönteme göre nasıl davranır (Okuldaki Matematik başarısının artmasına için) - I, II ve III (üç öncülde doğru)

Değerler ile ilgili soru - Değerler her ülkede aynı önemi taşımaz.

Paylaştıklarımız üyelerimizden gelen, genel olarak herkesin doğru olarak kabul ettiği cevaplardır. Kesin doğrudur, Kesin yanlıştır diye bir kavram şuan için söz konusu değildir. ( ÖSYM tarafından soruların % 10'u Yukarıda yayınlanmıştır.)