a_ikinci @ hotmail.com

Büyük Sultan Abdulhamit Han feraset sahibi siyasi bir dehaydı. Düşmanlarını iyi tanır önceden tedbirini alırdı.
Mekke Emiri Şerif Hüseyini İstanbul'a ailesiyle birlikte davet edip Şerif Hüseyin'i bugünkü Mısır konsolosluğunun olduğu yerde Mısır Kasrında 13 yıl gözünün önünde tutmuştur. Hatta Arap kabile reislerinin küçük çocuklarını İstanbul'a getirtip leyli mektebinde okutarak o kabilelerin İngiliz oyununa gelmesini engellemişti. Fakat Yahudilerle ittifak yapan İttihat ve Terakki 31 Mart darbesini yapar büyük sultanı entrika ile tahtan indirmiştir.
İttihat ve Terakki yönetimi Mekke Emiri Şerif Hüseyin'i ve kabile çocuklarını Arabistan'a geri gönderiler.
Tam işte bu sırada Lavrens denen müslüman kılıklı ingiliz ajan Şerif Hüseyin'e kancayı atar seni Arap imparatoru yapacağız diye Şerif Hüseyini kandırır. Hırsına yenilen Şerif Huseyin verilen bu gazla bir kısım kabileleri kandırıp Osmanlıya karşı isyana başlar. Medine'ye kadar ulaşan demiryolu hattını dahi imha eder.
Ve birzaman sonra herşey Lavrens'in planladığı gibi Medine'de ki muhafız birliğin komutanı Fahrettin Paşa mücadele etse de Osmanlı askeri Arabistan'dan ve 1917'de Kudüs'ten çekilir. Ama Şerif Hüseyin Arap İmparatoru olamaz Abdülaziz bin Suud tarafından bir darbede ona yapılır ve ardından Şerif Hüseyin'i Kıbrıs'a sürgün ederler..
Bugünkü satılmış İngiliz uşağı Suudi ailesini iş başına getirirler.. Kıbrıs efsane Cumhurbaşkanı RAUF DEKTAŞ anılarında çocukken babamla birlikte Mekke Emiri Şerif Hüseyin'i n evine giderdik...Şerif Hüseyin eski istanbul şarkılarını taş plaklardan dinleyip ben Osmanlıya bu haysiyetsizliği nasıl yaptım diye ağlarmış..

 Sürgün hayatı, 1930 yılında rahatsızlanarak Ürdün emîri olan oğlu Abdullah’ın yanına gidişine kadar sürdü. Bir yıl sonra öldü ve Kudüs’te defnedildi.

Hayatında Arabistan'da Osmanlıya karşı ihaneti yaşatan Şerif Hüseyin aynı şekilde haberi kendi de yaşayıp ölmüştür.

Şunu da ifade edip yazımıza son verelim. 1.Dünya Savaşında Arapların içinde bir grup Osmanlıya ihanet etmiştir. Büyük çoğunluk Osmanlı'nın yönetimine sadık kalmıştır. Araplar topyekûn ihanet etmiştir sözü külliyen yalandır iftiradır. İngilizlerin kandırdığı parayla satın aldığı veya tehditle korkuttugu bir kısım Arap kabileler ihanet etmiştir diyebiliriz.

Hatta Kutül Amare zaferinde Arap kabilelerin zaferde büyük rolü vardır. Bugünde İngilizlerin büyük gayretlerine rağmen Arap toplumunda büyük Osmanlı sevgisinin olduğunu bizzat bölge de yaptığımız Suriye, Ürdün ve Arabistan gezisinde görüştüğümüz halkta büyük çapta gördük. 

İngilizler Türkleri Araplara, Arapları da Türklere düşman etmek için çok gayret etmişler. Bizide onlara düşman etmek için yıllarca tarih ders kitaplarına Arapların ihaneti diye yalanı yazdırmışlardır.Hatta siyah köpeklere Arap, ben bunu bilmezsem Arap olayım, Arap saçına döndü gibi deyimleri ekleyerek zihinleri bulandırmışlardır.

Kendileri sınırları dahi kaldırıp ortak sınır, bayrak, para, asker vs geçerken Âlem-i İslam'ın paramparça olması, biraraya gelip birleşmemesi için halen yoğun gayret etmektedirler.

Tarihi doğru kaynaklardan okumak ve tarihten dersler çıkarmak zorundayız.