ibrahimer @ hotmail.com

Peygamber Neden 25 Yaşına Kadar Evlenmedi?
Benim hep bu kafama takılmıştır. Arabistan gibi insanların ergen olduklarında hemen evlendikleri bir sosyolojik ortamda Resulullah (sav)'in 25 yaşına kadar bekar kalmasını doğrusu çok garipsemişimdir.
Resulullah (sav)'in neden 25 yaşına kadar evlenmediğini de kaynaklarda gördüğüm bazı rivayetler sayesinde anlamış oldum.
Çünkü o yetimdi...
Babası yoktu...
Bu nedenle Kureyş'in soylu aileleri yetim birisine kızın vermeye yanaşmıyorlardı.
Kaynaklardan bazılarında Resulullah (sav)'in Hz. Hatice ile evliliğinde hz. Hatice'nin ailesi içinde yaşanan bir tartışma zihnimi açtı.
Hz. Hatice'nin babası Huveylid, kızının Resulullah (sav) ile evlilik isteğine şiddetle karşı çıkar ve "Ebû Tâlib’in yetimine kız veremeyeceğini söyleyerek bu evliliğe itiraz etmiştir. Hz. Hatice’nin ise böyle bir şey yapmaya kalkıştığı takdirde Kureyş nezdinde itibar kaybedeceğini hatırlatarak onu bu evliliğe ikna ettiği ileri sürülmekte (Müsned, I, 312; Abdürrezzâk es-San‘ânî, V, 320; Zübeyr b. Bekkâr, s. 25-27).
Peki neden itibar kaybedecektir?
Bazı kaynaklar, Hz. Hatice'nin babasının evliliğe itiraz edeceğini düşündüğünden evlilik merasiminde sarhoş ettiğini ve böylece onun onayını aldığını söylerler. Ayıldığında evlilik olayını onaylamadığını belirtmesi üzerine hz. Hatice'nin sözünden cayması durumunda Kureyş içinde itibarını kaybedeceğini belirtmesi üzerine istemeye istemeye kabul eder. (Kaynak. bkz. Yukardaki kaynaklar)
Yani görüldüğü gibi, yetim birisi ile bazı rivayetlere göre 40 yaşına ulaşmış ve iki evlilik yapmış dul bir soylu kadının bile evlenmesini ailesi hoş görmemiştir.
Bu olay, benim neden Resulullah (sav)'in evliliğinin geciktiğini anlamamı sağladı.