ramazan @ hotmail.com

ÖĞ-DER'in bütün şubelerinde olduğu gibi Gaziantep şubesinde de her Cuma, akşamları Cemil Çiçek Hocamızın sunumlarıyla Şuur dersleri yapılmaktadır.
Hocamız geçenlerde bir anekdot aktardı:
Yirmi otuz yıl öncesine kadar ülke genelinde, günümüzde ise Karaman ilimizde ebeveynler çocuklarını meslek öğrenmeleri için bir ustaya teslim ederler, bunun karşılığında da ustalara bir ücret öderlermiş.
Böylelikle hem meslekler ölmemiş olur hem de iyi ustalar yetişmiş olurmuş dedi.
Son zamanlarda ise ustalar mesleği öğretecekleri, üstüne de ücret verecekleri ne bir çırak ne de bir kalfa bulabildiklerini söylüyorlar. Bulsak da ne söz dinletebiliyor, ne iş öğretebiliyor, ne de para beğendirebiliyoruz. Zaten adam 17-18 yaşlarında gartlaşıp geliyorlar. Hele bir de telefon muhabbetleri varsa hak getire diyorlar.
Bunu da kesintisiz zorunlu eğitime bağlıyorlar.

Kesintisiz zorunlu eğitim nedeniyle zorla okula getirilen gençleri, zorla da okulda tutarsınız.
Bu gençler okulu cezaevi, kendilerini mahkum, öğretmenleri gardiyan, yöneticileri de baş gardiyan olarak görürler.
Bu durum tüm ülke sathında büyük oranda böyle maalesef.
Kesintisiz zorunlu eğitimin bir önemli sonucu da, derslik açığı oluşturması ve ülke genelinde çiftli eğitim verilmesidir.
Sanayinin ara elaman sorunu ise cabası.
Oysa ki ilkokulda çocukların eğilimleri, kaabiliyetleri ve istikametleri üç aşağı beş yukarı belli olur.
Yapılan tesbitler doğrultusunda okullara sürekli devam edecek gençlerin oranı yüzde otuz kırkları geçmemelidir.
Bunlara her türlü imkan ve fırsat verilmeli, ilgi ve istidatları doğrultusunda ihtisas eğitimlerine yönlendirilmelidir.
Diğer altmış yetmişlik oranı ise kaabiliyetleri doğrultusunda mesleğe yönlendirilmeli, haftanın dört beş gününü pratik için meslekte, bir iki gününü de teori için mesleki eğitim merkezlerinde geçirmelerine fırsat verilmelidir.
Bu şekilde hem sanayinin ara elaman sorunu çözülmüş olur, hem gençler heba edilmemiş olur, hem derslik açığı giderilmiş olur, hem tekli eğitime geçilmiş olur ve hem de memleket maddi bir külfetten kurtulmuş olur.
Kimse de kalkıp kesintisiz eğitim, kesintisiz kıyım oldu demez.