abdurrahman @ hotmail.com

İHMAL İMAMI HACI MEHMET EFENDİ
İhmal imamı olarak halkın gönlünde yer etti.1887 yılında İspir kazasının Conkar köyünde dünyaya geldi.Babası Gümrük Medresesi Müderrisi Hacı Hüseyin Efendiden derslerini okumuş sonuçta icazetini alarak Erzurum merkez camilerinde vaazlık yapmış, halkı aydınlatmıştı. İhmal Cami ile bütünleşmiş, aralıksız 1920 yılından vefat ettiği 1966 yılına kadar 46 yıl hizmet etmiş, talebe okutmuş, halka doğru dini bilgiler anlatmaya gayret etmiş, Erzurum'da derin izler bırakmıştı. İhmal Camisindeki vaazları yaşlı kuşağın gönlünde , dilinde olup hatırlayanlar Mehmet efendiyi rahmetle anmaktadır.
Ruhu şad makamı cennet olsun. 18/10/2020