mustafa @ hotmail.com

Alternatif tarih okuma listesi isteyenlere
33 kitap tavsiyesi

1) Kemal Tahir, Yol Ayrımı (roman)
2) Attila İlhan, Hangi Batı
3) Necip Fazıl, Sultan Vahidüddin
4) Yılmaz Öztuna, Bir Darbenin Anatomisi
5) Erik Jan Zürcher, Modernleşen Türkiye Tarihi
6) Kemal Tahir, Notlar: Çöküntü
7) Roger Garaudy, İsrail: Mitler ve Terör
8) Hüsrev Gerede'nin Anıları
9) Fahrettin Altay, On Yıl Savaş ve Sonrası
10) Kâzım Karabekir, İstiklal Harbimizin Esasları
11) Cemil Koçak, Tarihin Buğulu Aynası
12) Kadir Mısıroğlu, Lozan Zafer mi Hezimet mi?
13) Murat Metinsoy, 2. Dünya Savaşı'nda Türkiye
14) John Lukacs, Modern Çağın Sonu (Ketebe)
15) Ertuğrul Düzdağ, Yakın Tarihimizde Gizli Çehreler
16) Çetin Yetkin, Türkiye'de Tek Parti Yönetimi
17) Mete Tunçay, Türkiye’de Tek Parti Yönetiminin Kurulması
18) Ziya Nur Aksun, Dündar Taşer'in Büyük Türkiyesi
19) Leslie Peirce, Harem-i Hümayun
20) Mehmet D. Doğan, Batılılaşma İhaneti
21) Kemal Karpat, Dağı Delen Irmak
22) Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu: Toplum ve Ekonomi
23) Sabahattin Selek, Anadolu İhtilali (2 cilt)
24) Donald Quataert, Osmanlı İmalat Sektörü
25) Yalçın Küçük, Türkiye Üzerine Tezler-5
26) Necdet Hayta, Ege Adaları Sorunu
27) Uğur Mumcu, Kazım Karabekir Anlatıyor
28) İhsan Ş. Kaymaz, Musul Sorunu
29) Robin Prior, Gelibolu: Mitin Sonu
30) Geoffrey Lewis, Trajik Başarı: Türk Dil Reformu
31) Mustafa Armağan, Abdülhamid’in Kurtlarla Dansı (3 cilt)
32) Kadirbeyoğlu Zeki Bey’in Hatıraları (Sebil)
33) Nejat Muallimoğlu, Bir Türk Vatanına Döndü (1973)