abdurrahman @ hotmail.com

TÜRKİYE TARIM SAHASINDA BÜYÜMEK İSTİYORSA
1-Yeni bir vizyon ve yeni bir misyon ortaya koymalıdır. Bunun için;
a-Köylerde yaşamayı teşvik etmeli, köy ürünlerine enflasyonun altında fiyat vermemelidir.(Gerçek Enflasyon)
b-Tarımda çalışan insanlara makul, mantıklı sigortalar geliştirmeli, çalışanları mağdur etmemeli.
c-Türkiye'de üretilen ürün var ise bunun aynısı kesinlikle ithal edilmemelidir.
d-Gübre, motorlu araçlar gerçek değerleri üzerinden köylünün kullanımına tahsis edilmelidir.
2-Türkiyenin yeni vizyon ve misyonunda Ziraat Fakülteleri ve konuyla ilgili enstitüler öncülük etmelidir.
a-Ziraat Fakültelerine köy çocukları teşvik edilerek okumaları sağlanmalı....
b-Sahada bilim ile geleneksel tarımı yürütecek yeni kuşak tahsilli bir üretici sınıf oluşturulmalıdır.
c-Teknik elemanlar masa başından sahaya sürülerek alın teri, göz nuru ve el emeği karşılığında maaş almalıdırlar.
d-Tarımda toplulaşmayı sağlayarak az emekle çok verim elde etme yolları bulunmalıdır.
e-Genç çiftçilerin temeli fakülte mezunu ziraat mühendislerinden oluşmalıdır.
3-Veterinerlik Fakültesi mezunları sahaya gönderilerek Hayvancılık konusunda gerçek atılımların önü açılmalıdır. Bunun için;
a-Yurt dışından Canlı hayvan, et, süt ürünleri asla ithal edilmemelidir.
b-Modern Hayvan çiftliklerini Veterinerlere kurdurarak besici kalitesi bilimsel hale getirilmelidir.
c-Yaylalar, meralar, çayırlar ıslah edilerek Veteriner besicilere yeni imkanlar tanınmalıdır.
4-Siyaset kurumunun alacağı davranışlar Türk Tarım ve Hayvancılığını koruma esasına göre yeniden dizayn edilmelidir. Bunun için:
a-Tarım Bakanı ve yardımcıları kesinlikle Anadolu'yu karış karış bilen, yaylasını, dağını , ovasını dolaşmış, köylü ile hem hal olmuş bilgi ile donanmış insanlardan seçilmelidir.
b-Bakanlık bünyesinde tarım ve hayvancılıktan anlamayan hiç kimse bürokrat yapılmamalıdır.
c-Ulusal ve uluslar arası toplantılarda Türk Tarım ve Hayvancılığının haklarını koruyacak bilgi, belge, vizyon ve misyona sahip teknik elemanlar bu işe öncülük etmelidir.
d- Tarım İl Müdürlükleri, ve bağlı kuruluşlar masa başından sahaya inmeli gezilmemiş alan, ekilmemiş tarla bırakılmayıncaya kadar üreticilere her türlü desteği sağlamalıdır.
e- Fiyat artışlarının önünü kesebilmek için asla ithal ürün ülkeye getirilmemelidir.
5-Tarım alanları, ovalar, deltalar, ekilebilecek araziler ranta kurban verilmemeli, asla yerleşime ve betonlaşmaya kurban edilmemelidir.