Gençlikte hedef yok,bereket yok,saygı yok,anne evlattan,evlat anneden şikayetçi, ne hak savunuluyor ne hak veriliyor,adelet mi? O da malesef,dünyanın çivisi çıkmş arkadaş,yahudileri anladım islama zarar veriyor da islam kendine neden mesafeli... İslam ülkelerin de savaş,göz yaşı,nefret diz boyu,iş yerinde herkes arkadaşının ayıbını arıyor ki müdürüne desin de belki koltuktan kalkarda bana verir, hedef yok,anı anlık yaşıyoruz. Hırıstiyan alemi 50 yıllık plan yapıyorda biz yarından bi haberiz. Ama neden acaba... Cevap basit islamdan uzaklaştık,kuran raflarda tozlandı, kuranı okusak mealinden bir haberiz,bu yüzden de ALLAH azze ve celle hz. bağlantımız olan kurandan bi haberiz,acaba fatihada Rabbimiz ne demiş,ikra dem TRTişte neden demiş? İşte soru ve karmaşa üstüne karmaşa...

İşte ölçü islam değilse biz bu durumlara düşmeye mahkumuz. Biz yok aklımızla allah'ın sosyal,iş,aile içi iletişim,hak vb. alanlarda ki kanunlarını beyenmiyoruzda kanun koyuyoruz. 600 sene ayakta kalan Osmanlı'ya bakın şeriat ve adalette zerre sapma yok, sapma olduğu an yıkıldı zaten. Allah azze ve celle her şeye kural kaide koymuş, uyulursa ,Kuran'da iyi anlaşılır,raftan inerse o zaman bizi kimse durduramaz ve yıkamaz. Her şey için islamiyette ölçü vardır. 

AİLEDE

İŞTE

SOKAKTA

AKRABA İLİŞKİLERİNDE

KOMŞU HAKLARINDA

ARKADAŞ ÖLÇÜSÜ

Bunları artırabiliriz.

Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor:

"Rabbinizden size indirilene uyun. Ondan başka dostlar edinerek onlara uymayın. Pek az öğüt dinliyorsunuz." (A'raf: 3)

Yani; Allah’ın Rasulullah’a indirdiği Kur’an ve sünnete uyun, demektir.

Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor:

"İhtilafa düştüğünüz her meselede hüküm verecek olan Allah’tır." (Şura: 10)

Başka bir ayette:

"Allah ve Rasulü bir şeye hükmettiği zaman inanan erkek ve kadına artık işlerinde başka yolu seçme hakkı yoktur. Allah'a ve Rasulüne başkaldıran şüphesiz apaçık bir şekilde sapmış olur" (Ahzap: 36)

Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:

"Kim bizim emrimize uymayan bir iş işlerse onun ameli geçersizdir." (Buhari-Müslim-Ebu Davud (Tac: C.1 Kitap ve sünnete sarılmak bah.) (Nevevi kırk hadis)

Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Veda hutbesinde şöyle buyuruyor:

"Size iki şey bırakıyorum. Onlara sarıldığınız müddetçe asla sapıtmazsınız. Bunlar da Allah’ın kitabı (Kur’an) ve benim sünnetimdir." (Buhari-Müslim (Cem'ul Fevaid: c.1 Kitap ve Sünnete sarılma bah.)

Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:

"Arzusu benim getirdiğime tabi olmadıkça hiçbiriniz iman etmiş olmaz." (Müslim-Beyhaki)

İşte hal böyle efendim...