Tarih Dersinin yeni sınav sisteminde itibarı

Devletler tarihleri ile büyüktürler. Kadim milletlerin ve büyük devletlerin tarihleri de eski ve büyüktür.

İşte bizler tarihi geniş, büyük ve derin bir milletiz. 

Tarih ders almak için okunur ve okutulur.

Yüce Rabbimiz Kuranı Azimuşşanda bile tarihten örnekler vererek insanların bilinç sahibi olmasını geçmiş milletlerden ve olaylardan ders alınmasını istemiştir.

Fil süresi ile ebrehenin ordusunu ve filleriyle saldırılarını ebabillerin karşı koyuşunu anlatarak bizlere bu hadisede dersler vermiştir. 

Mevlamız tarihe önem verirken bizim de önemsememiz elzemdir.

Bundan dolayı tarih öğrenmek ve tarih şuuruna şahip olmak çok önemlidir.

Bu devleti kuran iradede aynı zamanda tarihe büyük önem vermiştir. Tarih dersleri son 100 yılda da okulların en önemli derslerinin başında gelir. Çünkü devlet son 70 yılda ideolojisini tarih dersi ile vermiştir. Birçok darbeci tarih ders kitaplarıyla özellikle ilgilenmiştir. 

Bu gün gelinen noktada okullarda tarih dersleri okulların şuur-bilinç dersleridir. Özellikle Osmanlı Tarihi ve Çağdaş Türk ve Dünya tarihi öğrenciye ciddi katkılar sunmaktadır. Hangi mesleğe giderse gitsin öğrenci tarihi hakkında hem genel kültüre hem de tarih bilincine sahip olmaktadır.

Okullarda eğitim genelde sınav öncelikli olduğu için  öğrenciler hangi dersten soru geliyorsa o derse daha çok önem vermekte o dersin notlarını daha çok yüksek tutmak için gayret etmektedir. O dersi daha çok can kulağı ile dinlemektedir.

Bu gün YÖK'ün açıkladığı yeni sistemde bu gerçekler görülüyor ki göz ardı edilmiştir.

Öğrencilerin sözel alan dışında sanki tarih dersine ihtiyacı yokmuş gibi tüm alanlarda tarih dersi yok sayılmıştır.

Adeta tarih dersinin tarih boyunca var olan itibarına gölge düşürülmüştür.

Sanki Hukuk,siyasal,işletme,tıp,eczacılık, mühendislik,pdr okuyacak öğrencilerin tarih dersine tarih şuur ve bilincine ihtiyacı yokmuş gibi bir imaj oluşturulmuştur. 

Keşke bu sistem çalışması yapılırken işin mutfağında bulunan öğretmenlerin ve okul idarecilerinin de görüşü alınsaydı. 

Milli Eğitim Bakanlığının müfredat değişikliği ile tarih eğitiminde önemli değişim ve dönüşümler yaptığı bir dönemde bu girişim yanlış olmuştur. Bu girişimi Milli Eğitim Bakanlığının gayretine su katılmış bir tutum olarak sayabilirz.

Bu güne kadar konu hakkında bir gerekçe sunulmuş değildir Ancak ben yanlışın kısa sürede düzeltileceğini ilk sınava en az 40 tane sosyal bilimler sorusunun konularak tarihin ve coğrafyanın okullarda önemsenmemesinin önüne geçileceğini düşünüyorum.

Bu arada MEB'in tarih eğitimine bu kadar önem verirken, YÖK'ün bu tutumuna tepkisini de merak ediyorum.

Tüm bunları ifade ederken ilk sınavla 2.sınavın aynı gün yapılması da düzeltilmesi gereken bir diğer yanlıştır.

Bu haliyle bazı olumlu yönlerinin olduğunu da belirtirken bazı değişiklikler yapılmazsa bu sisteminde çok uzun ömürlü olmayacağını düşünenlerdenim.