MİLLETTEN YANA MI? DEVLETTEN YANA MI? YOKSA ŞAHSİ HIRS VEYA İNATLAŞMA MI?

Türkiye bir referanduma daha gidiyor,16 nisan 2017 Pazar günü vatandaşın önüne sandık konacak,durum oldukça ciddi,mesuliyetli.Meclite kavgalı,hakaretli çetin tartışmalardan sonra halk oylamasına gidiliyor,ortalık toz duman;

OHAL var,ahlaki yozlaşma hat safhada,ekonomik kriz var,yurtiçi-yurtdışı terörle mücadele var,ortalıkta bir belirsizlik var ve vatandaşın kafası karışık,neler oluyor,neler değişecek pek fazla bilgisi yok,Allah sonumuzu hayır eyleye.Evet-Hayır kampanyaları yapacakların var olan ayrışmaları,kutuplaşmaları daha da artıracağı endişelerini taşıyorum.

Daha şimdiden hain,teörist suçlamalarını duymaktayız.Bu açıklmalar bir Müslümana ve milleti bir görenlere yakışmamaktadır. Evet diyenlede,hayır diyenler de aynı milletin vatandaşlarıdır ,vicdanlarına ipotek konamaz,tercih hakları sorgulanamaz.Ne olur ! milletin sinir uçlarına fazla basmayın her iki tercih sahiplerine hoş görü ile yaklaşın,millet kendi bilgisi ışığında tercih yapsın,korkutma ve tehdit yapmayalım,insan haklarına ve demokratik kurallara uygun davranalım.Çünkü Millet; kültürel ve tarihi bir kavramdır! Millet, kan ve din esasına dayanmayan, birlikte yaşama iradesine dayanan canlı bir idealdir. Tarihi, hukuki, siyasi belgelerle belgelenmiştir!

Son Osmanlı Mebusan Meclisinin, Sivas, Erzurum Kongresi kararlarının, istiklal savaşını yöneten TBMM'nin kabul ve ilan ettiği tarihi kararlara dayanan bir kavramdır. Türk milleti ise, "Mİllet" topluluğuna irade olarak katılıp kaynaşan, vatandaş haklarına sahip ve görevlerini müdrik ve ifa eden vatandaşlardan oluşan toplumu kastediyoruz. Devlet ise bir milletin teşkilatlandığı ve kurumlaştığı büyük bir gücün adıdır.

Millet olmadan devlet, devlet olmadan millet olamaz. bunların her ikisi birbirine etle tırnak gibidirler, birbirlerinden ayrılamazlar. Bu durumda milleten tarafa olup, devletten taraf olmamak yanlıştır.Şahsi hırslarımızı, bir kenara bırakarak devlet aklı ile hareket edelim ve istişareyi asla ihmal etmiyelim Şunu asla unutmamalıyız ki,Türkiye Cumhuriyetinin gücü ve itibarı tarihi birliğinden ve devletine bağlı olmasından gelmektedir.

Allah korusun!, Türkiye'nin birliği millet-devlet birliği, bir saniye sarsılsa ve Türk milletini oluşturan ve birer organı durumundaki kavimler, soylar, soplar kopkoyu bir esaretin hatta din değiştirme ve yok olma gibi bir akibet bekliyebilir. Milletimizin, Muhteşem tarihinin, gelecek umudunun ve imanın kardeş kıldığı, kaynaştırdığı bu birliği zayıflatacak her hareket gaflet değilse eğer, ihanettir!