Millî Eğitim Bakanlığı Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakanlığı ile yaptığı bir protokolle milyonlarca ortaokul öğrencisini yakından ilgilendiren yeni bir sistemi hayata geçiriyor. Ders dışı sosyal, kültürel, sportif ve bilimsel etkinliklere veya kurslara katılan öğrenciler temel eğitimden ortaöğretime yani liseye geçişte ek puan alacak.

Yani MEB TEOG’da sosyal etkinliğe ek puan verecek. Bu yıl başlayacak pilot uygulamayla tüm sosyal ve yöresel etkinlikler sisteme dahil edilmiş olacak. 

Yıllarca eğitim sistemimize getirdiğimiz en önemli eleştirilerden biri de eğitimin sınav odaklı olduğu, öğrencilerimizin tost ile test arasına sıkıştığı ve öğrencilerimizin a ve d şıkları arasında sadece akademik yönlerinin ön plana çıkarılmaya çalışıldığıydı. MEB’in getirdiği bu yeni uygulama bireyi biricik ve çok yönlü ele almaya çalışıyor. Çağımızın egemen felsefelerinden egzistansiyalizmin (varoluşçuluğun) en önemli ilkelerinden biri bireyin bütüncül olarak, her yönüyle ele alınması gereken bir varlık olduğudur. Bu bağlamda egzistansiyalist ve çağdaş eğitim felsefeleri bireyin tüm yönleriyle geliştirilmesi ve ele alınması gerektiğini savunurlar.

Eğer birey sosyal, kültürel, sportif ve bilimsel yönlerden geliştirilmiyorsa ve tek yönlü bir aktarım yapılıyorsa masanın tek bir ayağı sağlam, diğerleri ise aksamış olacaktır. Bu anlamda MEB’in bu uygulaması birçok açıdan faydalıdır ve desteklenmesi gereken önemli bir uygulamadır. 

Bu vesile ile bakanlığımızı ve yetkilileri kutlamak gerekiyor.

MEB’in bu uygulamasıyla öğrenme de öğrencilerde velilerde dört duvarın yani okulun dışına hayatın içine taşınmış olacaktır.

Bu uygulamayla öğrenci sadece derslere ve testlere boğulup kalmayacağı gibi gençlik daha çok sosyalleşecek spora, sanata ve en önemlisi hayata zaman ayıracak TEOG’da sosyal ve sportif olarak aktif olanlar daha çok puan alacak. Şöyle ki bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal her türlü etkinliğe katılan öğrencinin buradan alacağı ek puan ortaöğretim puanının %20’sini oluşturacak. 

Peki bu etkinlikler nasıl düzenlenecek? 

Okullar, MEB’in ve resmi federasyonların akredite ettiği özel kurumlar ve MEB’in sosyal etkinlik merkezleri bu etkinlikleri düzenleyebilecekler. Oluşabilecek eşitsizlikleri giderebilmek adına öğrenciler başarı derecelerine göre ayrı puan alacaklar. Yani bilenle bilmeyen bir tutulmayacak. Herhangi bir konu ile ilgili kursa giden öğrenciyle, aynı konuda milli derece elde eden, uluslararası başarılı olan öğrenciye ayrı puanlar verilecek.

Bu uygulama şimdiden etkisini göstermiş olduki yaz kursları ve spor faaliyetlerine başvuru da patlama olduğu belirtiliyor.

Ortaokul öğrencilerine ortaokuldan liseye geçişte sosyal ve sportif etkinliklerde ek puan verilmesi uygulaması önemsenmelidir. Bu yıl 81 ilde seçilecek pilot okullardaki uygulamalarda özellikle eşitliğin nasıl sağlanabileceğine yoğunlaşılmalıdır. Öğrencilerimize sosyal, kültürel, sportif ve bilimsel etkinlikler ve kurslar düzenlenirken, kurs ve etkinlik içerikleri iyi dengelenmelidir. Çocuklarımız yereli ve evrenseli dengeleyecek şekilde bu kurslardan yararlanmalıdır. 

Ayrıca bu kurs ve etkinliklerin denetimi iyi yapılmalı, özellikle puanlamalarda objektif olunmalı, oluşabilecek her türlü eşitsizlik ve haksızlık engellenmelidir. 

Bu pek çok aileyi ve çocuğu etkileyecek bir karardır. Sahte belgelerle bu kurs ve etkinliklere gidilmiş gibi yapılmamalıdır. Lisans çıkartıp faalyetlre katlmadan puan almanın ve her türlü hilenin önüne geçilmesi iöçin tebir alınmalıdır. Kurslar ve faaliyetler disiplin altında yapılmalıdır. Gerçekten gençliğimiz için faydalı olacak bu uygulama işlevsizleştirilmelidir.

Bu uygulamayla aileler de artık çocukların sosyal faaliyetlerde bulunmalarını boş beleş bir iş gibi görmeyeceklerdir. Bu kurs ve etkinlikler belirli dünya görüşlerinin adam devşirme ve rant kapısı olmamalıdır. Ayrıca bu etkinliklerin planlanmasında katılım-ürün ve başarı dengesi iyi oluşturulmalıdır.

Bu etkinlik ve faaliyetlerin içeriğinin çağa, akla ve bilime uygun belirlenmesine ve kimlerin bu eğitimi vereceğine özenle karar verilmelidir.

Belki de geleceğin sporcuları sanat adamları bu kurslardan lisans alarak yetişecektir.

Abdullah İKİNCİ

ÖĞ-DER ŞUBE BAŞKANI