Sultan Alparslan 1071 de kazandığı bu zaferle Anadolu'yu Türklere ebedi  yurt yapmıştır.

Sultan Alparslan babası çağrı bey komutasındaki öncü birlikler ilk kez 1015-1021 yılları arasında Anadolu'ya gelmişler bu seferlerde hem Anadolu'yu tanımış hem de bu birliklerle birlikte Anadolu'ya gelen Müslüman din adamları  Anadolu'da İslamı yaymışlardır. Kars'ta bulunan Hasan Harakani Hz bunlardan bir tanesidir. Kalelerin kılıçla fethedilmesinden önce gönüllerin fethine önem veren İslam kumandanları gönül erenleri ile büyük fetihler yapmıştır. Hem gönüller hem de şehirler hızla fethedilmiştir.

Anadolu'da hızla ilerleyen İslam kumandanlarınin amacı hiçbir zaman sırf  toprak almak ve toprakları büyütmek olmamıştır. Böyle amaçları olsaydı onlarada sömürgeci denirdi. Atamız ceddimiz hiçbir zaman sömürgeci ve yağmacı olmamıştır. Gittikleri yerleri işgal değil ihya etmişlerdir. Bugünkü ABD ve batının yaptığı gibi talanci ve yağmacı olmamışlardır.

İslam kumandanları Allah'ın rızasını kazanmak ve İslami yaymak için diyar diyar fetihler yapmışlardır. Fethettikleri Anadolu'ya adalet ve hürriyeti getirmişler şehirleri baştan aşağıya ihya etmişlerdir. Yüzlerce cami,han,hamam,çeşme,kervansaray ve imaret yaparak insan odaklı  hizmeti zirveye çıkarmışlardır.

Vaspuragan Ani Ermeni kralligini 1064'te yıkan Sultan Alparslan Muş Malazgirt ovasında 200 bin kişilik Bizans kuvvetini Allah'ın yardımı ile büyük bir strateji ve kararlılıkla kısa sürede yenmiş Romen Diyojeni de esir almıştır. 

Anadolu'nun islam yurdu olmasında en büyük etkiye sahip olan İlk beylikler Sultan Alparslanin kumandanları tarafından  savaştan sonra kurulmuşlardır. 

Malazgirt savaşı imanın ve inancın zaferi olarak tarihe geçmiştir. Doğu Roma'nın ilk büyük mağlubiyeti Müslüman Türklerin eliyle olmuştur. Son mağlubiyeti de yine Sultan Fatihe nasıp olmuştur.

Malazgirt Savaşı devrin en büyük zalim gücüne karşı duruşun simgesi ve en büyük örneğidir.

Bu savaşla İslam aleminin o günkü  temsilcisi olan Selçuklu devleti Anadolu'ya adaleti getirmiş, Bizans medeniyetine ve kalıntılarına karşı her alanda büyük çalışmalar yapılarak İslam Anadolu'da en büyük güç haline gelmiştir. 

Doğudan batıya doğru hızla gelen Türkmenlerin yeni ebedi yurdu bu savaştan sonra Anadolu olmuştur .

Bin yıl önce bu toprakları bizlere hediye eden başta Sultan Alparslan olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyorum. Allah rahmet eylesin. 

Bıraktıkları bu emanete kıyamete kadar sahip çıkmak asli gorevimizdir. Gençliğimizi de bu manaya uygun yetiştirmek onlara Malazgirt şuuru kazandırmak her ailenin ve eğitimcinin öncelikli vazifesidir.